Blog

Auta bez prawa jazdy - przepisy prawne 2018

Redaktor

Utrata prawo jazdy jest dla wielu bolesnym doświadczeniem. Niektórzy kierowcy myśli, że czterokołowce lekkie to remedium na brak uprawnień. Nic bardziej mylnego. Do prowadzenia pojazdów wymagane jest posiadanie prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek i dotyczy osób, które ukończyły 18 lat przed styczniem 2013 roku.

Według polskich przepisów, nie można prowadzić samochodu bez prawa jazdy odpowiedniej kategorii

Dowód osobisty zamiast uprawnień

Wiele osób uważa, że prowadzenie czterokołowców lekkich jest możliwe bez posiadania prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Nie jest to prawdą. Polskie przepisy jasno wskazują, którymi pojazdami może się poruszać osoba dorosła nie posiadająca uprawnień.

Kto może prowadzić pojazd bez stosownych uprawnień?

Przyjrzyjmy się przepisom. Odpowiednie zapisy znajdują się w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W artykule 6 punkt 1 ustęp 1 czytamy:

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
    1) kategorii AM:
          a) motorowerem,
          b) czterokołowcem lekkim;

Z kolei w artykule 133 punkt 3 znajdziemy taką informację:

Osobę, która w dniu wejścia w życie ustawy miała ukończone 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Błędy w interpretowaniu w ustawy

Przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami tj. przed 19 stycznia 2013 roku, obowiązywało prawo mówiące o tym, że osoby pełnoletnie mogą poruszać się motorowerami po drogach publicznych. Tak więc artykuł 133 sankcjonuje przepisy obowiązujące wcześniej i dotyczy jedynie osób, które początkiem 2013 roku miały już skończone 18 lat. Młodzież wchodząca w dorosłość po tym terminie zobligowana jest do uzyskania prawo jazdy kategorii AM.

Artykuł 133 jest również błędnie interpretowany. Mimo, iż czterokołowce lekkie wyliczone są z motorowerami w artykule 6, zapisy z artykułu 133 ich nie dotyczą. Każdy, kto chce poruszać się czterokołowcem lekkim musi posiadać co najmniej uprawnienia kategorii AM.

Odpowiedni, mały pojazd dla 14 latka

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami osoba, która ukończyła 14 rok życia może ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM. Wymagana jest do tego zgoda rodzica lub opiekuna. Przepisy dopuszczają możliwość rozpoczęcia szkolenia na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Posiadając prawo jazdy kategorii AM, czternastolatek będzie mógł śmiało podróżować motorowerem i czterokołowcem lekkim po drogach publicznych za wyjątkiem autostrad i dróg szybkiego ruchu. Należy pamiętać o wykupieniu polisy OC oraz o zarejestrowaniu pojazdu w Wydziale Komunikacji.

Microcar na parkingu - pojazd zaliczany do czterokołowców. Inne oznaczenie L6e

Ustawodawca zdefiniował czterokołowca lekkiego jako pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób i ludzi (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h. Taki pojazd cechuje się niskim zużyciem paliwa (ok 3 l/100 km oraz pojemnością silnika do 50 cm³.

Prowadzenie auta bez uprawnień - aktualne przepisy

Polskie przepisy mówi jasno. Czterokołowcami mogą poruszać się jedynie te osoby, które posiadają stosowne uprawnienia czyli prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D oraz T.

Osoby, które utraciły uprawnienia do prowadzenia pojazdów w wyniku sądowego zakazu, muszą liczyć się z faktem, że zakaz ten dotyczy każdego pojazdu mechanicznego w tym czterokołowców lekki. Ci, którzy chcą obejść przepisy poruszając się po drodze takimi pojazdami narażają się na sankcje karne.

Kierowanie pojazdem bez uprawnień może słono kosztować

Warto pamiętać, że prowadząc pojazd nie mając odpowiednich uprawnień, polisa OC przestaje działać. Oznacza to, że w razie wypadku, wszystkie szkody będzie musiał pokryć kierowca z własnej kieszeni. Dotyczy to zarówno kosztu naprawy samochodów, jak i zadośćuczynienia dla poszkodowanych w kolizji. Widmo dotkliwych konsekwencji finansowych powinno być przestrogą przed wsiadaniem za kółko bez wymaganych uprawnień.

Ile trzeba zapłacić za czterokołowca?

Czterokołowce nie należą do tanich pojazdów. Za ponad 10 letni pojazd używany trzeba będzie zapłacić od 10 do 15 tysięcy złotych. Nowsze modele to wydatek rzędu 25 - 50 tys. złotych. Cena nowego pojazdu kategorii L6e to nawet 90 tys. złotych. Producentami tego typu pojazdów są firmy głównie z Francji takie jak: Aixam, Chatenet, Ligier i Microcar.

(4.3/5), głosów: 26
Ocena strony
« powrót