Blog

Nowe mandaty 2022 - wszystko, co musisz wiedzie膰

Redaktor

Wraz z nowym rokiem, na mocy nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, w 偶ycie wesz艂y nowe stawki mandatów. Nowelizacja ma na celu zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym na polskich drogach.

Zmiany s膮 wa偶ne zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Warto wi臋c zapozna膰 si臋 z nowymi przepisami. Ile wyniesie mandat za prowadzenie w stanie nietrze藕wo艣ci? Ile zap艂acimy za przekroczenie pr臋dko艣ci? Aby rozwia膰 w膮tpliwo艣ci, przedstawiamy taryfikator mandatów 2022.

Wykroczenia drogowe - punkty karne

Do odebrania kierowcy prawa jazdy wystarczy przekroczenie 24 punktów karnych. W przypadku m艂odych kierowców, tzn. maj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdem nie d艂u偶ej ni偶 rok, jest to 20 punktów karnych.

Zmiany w punktach karnych zaczn膮 obowi膮zywa膰 dopiero od 17 wrze艣nia 2022 roku, jednak warto si臋 z nimi zapozna膰 ju偶 teraz.

Kara w wysoko艣ci 10 punktów karnych za:

 • przekroczenie pr臋dko艣ci od 31 do 41 km/h,
 • z艂amanie zakazu wje偶d偶ania na przejazd kolejowy, je艣li po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • naruszenie zakazu zawracania na drodze ekspresowej lub autostradzie,
 • przewóz osób pojazdem mechanicznym nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu.

Kara w wysoko艣ci 15 punktów karnych za:

 • przekroczenie pr臋dko艣ci powy偶ej 50 km/h w obszarze zabudowanym,
 • prowadzenie pojazdu pod wp艂ywem alkoholu b膮d藕 pod wp艂ywem 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie,
 • nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszemu na pasach,
 • wyprzedzanie pojazdu na przej艣ciu dla pieszych lub tu偶 przed nim,
 • omini臋cie pojazdu, który zatrzyma艂 si臋 w celu ust膮pienia pierwsze艅stwa pieszemu na pasach,
 • nieust膮pienie pierwsze艅stwa przechodz膮cej przez jezdni臋 osobie niepe艂nosprawnej u偶ywaj膮cej specjalnego znaku,
 • wyprzedzanie na przeje藕dzie kolejowym lub bezpo艣rednio przed nim,
 • spowodowanie wypadku w ruchu l膮dowym,
 • niezatrzymanie si臋 do kontroli i ucieczk臋.

policja

Anulowanie punktów karnych

Do tej pory usuwanie punktów karnych odbywa艂o si臋 po roku od ich na艂o偶enia. Wed艂ug nowych przepisów okres ten wyd艂u偶y si臋 do 2 lat. Co wi臋cej, do anulowania punktów karnych dojdzie dopiero po op艂aceniu mandatu przez kierowc臋.

Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia liczby otrzymanych punktów poprzez odbycie szkolenia w WORD. Niestety od tego roku ta opcja jest ju偶 nieaktualna. Warto wspomnie膰, 偶e jeszcze w zesz艂ym roku szkolenie pozwala艂o na odj臋cie a偶 6 punktów karnych.

Dok艂adne stawki za przekroczenie pr臋dko艣ci

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci wzbudzaj膮 chyba najwi臋cej emocji. W tym roku nowy taryfikator mandatów przewiduje naprawd臋 surowe kary.

Przekroczenie dozwolonej pr臋dko艣ci:

 • o maksymalnie 10 km/h - 50 z艂,
 • o 11-15 km/h - 100 z艂,
 • o 16-20 km/h - 200 z艂,
 • o 21-25 km/h - 300 z艂,
 • o 26-30 km/h - 400 z艂,
 • o 31-40 km/h - 800 z艂,
 • o 41-50 km/h - 1000 z艂,
 • o 51-60 km/h - 1500 z艂,
 • o 61-70 km/h - 2000 z艂,
 • o 71 km/h i wi臋cej - 2500 z艂.

Trzeba pami臋ta膰, 偶e ponowne pope艂nienie tego samego wykroczenia w ci膮gu dwóch lat podwaja wysoko艣膰 kary. To oznacza, 偶e w przypadku przekroczenia pr臋dko艣ci o co najmniej 71 km/h po raz drugi w ci膮gu dwóch lat, kierowca b臋dzie musia艂 zap艂aci膰 maksymaln膮 wysoko艣膰 grzywny, czyli a偶 5000 z艂!

Nie mo偶na zapomina膰 o punktach karnych! Kierowca od wrze艣nia 2022 roku za przekroczenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci:

 • o 11-20 km/h otrzyma 3 punkty karne,
 • o 21-30 km/h otrzyma 6 punktów karnych,
 • o 31-40 km/h otrzyma 10 punktów karnych,
 • o 41-50 km/h otrzyma 13 punktów karnych,
 • powy偶ej 51 km/h otrzyma 15 punktów karnych.

autostrada

Nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszemu znajduj膮cemu si臋 na przej艣ciu dla pieszych

Niezatrzymanie pojazdu w celu ust膮pienia pierwsze艅stwa pieszym to chyba nasza najwi臋ksza bol膮czka. Nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszemu na pasach jest g艂ówn膮 przyczyn膮 potr膮ce艅 z winy kierowcy.

Najbardziej problematyczne s膮 przej艣cia na drogach wielopasmowych oraz bez sygnalizacji 艣wietlnych. Spowodowanie zagro偶enia bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym najcz臋艣ciej wynika z niedostosowania odpowiedniej pr臋dko艣ci. Przej艣cia dla pieszych nie s膮 wyj膮tkiem.

Warto przypomnie膰, 偶e od 2021 roku kieruj膮cego pojazdem obowi膮zuje zachowanie wysokiej ostro偶no艣ci i ust膮pienie pierwsze艅stwa nie tylko pieszemu, który ju偶 znajduje si臋 na przej艣ciu, ale tak偶e pieszemu wchodz膮cemu na to przej艣cie.

Mandaty za wykroczenia wobec pieszych

Za brak ust膮pienia pierwsze艅stwa pieszemu przechodz膮cemu przez pasy grozi mandat w wysoko艣ci 1500 z艂.

Za naruszenie zakazu wyprzedzania czy omijanie pojazdu na przej艣ciu dla pieszych, lub bezpo艣rednio przed nim grozi mandat w wysoko艣ci 1500 z艂.

Za nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszemu przy cofaniu pojazdem mechanicznym mandat wynosi 1500 z艂.

Za nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszemu przez kieruj膮cego pojazdem w strefie zamieszkania grozi mandat w wysoko艣ci 1500 z艂.

Za niezatrzymanie pojazdu w celu umo偶liwienia przej艣cia przez jezdni臋 osobie niepe艂nosprawnej, u偶ywaj膮cej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawno艣ci ruchowej grozi mandat w wysoko艣ci 1500 z艂.

Za naruszenie zakazu jazdy wzd艂u偶 chodnika lub przej艣ciu dla pieszych mandat wynosi 1500 z艂.

W przypadku pope艂nienia tego samego wykroczenia w ci膮gu dwóch lat wysoko艣膰 mandatu si臋 podwaja!

przej艣cie dla pieszych

Inne wykroczenia

Nowy taryfikator mandatów przewiduje surowe kary nie tylko za przekroczenie pr臋dko艣ci, ale tak偶e za inne powa偶ne wykroczenia. Poni偶ej kilka najwa偶niejszych.

 • Mandat w wysoko艣ci od 250 do 2500 z艂 dostanie kierowca, który naruszy zakaz z korzystania drogi dla pojazdu uprzywilejowanego.
 • Mandat w wysoko艣ci 2000 z艂 za naruszenie zakazu wje偶d偶ania za przejazd kolejowy, gdy po jego drugiej stronie nie ma mo偶liwo艣ci kontynuowania jazdy. Tak膮 sam膮 kwot膮 zostanie obci膮偶ony kierowca, który naruszy zakaz obje偶d偶ania opuszczonych zapór.
 • Mandat w wysoko艣ci 2000 z艂 za poruszanie si臋 autostrad膮 b膮d藕 drog膮 ekspresow膮 w kierunku przeciwnym ni偶 wynikaj膮cym z ustawy lub znaków drogowych.
 • Mandat w wysoko艣ci 2500 z艂 za niezachowanie nale偶ytej ostro偶no艣ci na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub ruchu i spowodowanie zagro偶enia bezpiecze艅stwa przez kierowc臋 w stanie nietrze藕wo艣ci.
 • Mandat w wysoko艣ci 800 z艂 za parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepe艂nosprawnych.

Podsumowanie

Taryfikator mandatów 2022 cz臋艣ciowo obowi膮zuje od wrze艣nia, ale warto zaznajomi膰 si臋 z nowymi przepisami ju偶 dzi艣, aby w przysz艂o艣ci unikn膮膰 przykrych niespodzianek. Pami臋tajmy, 偶e liczba punktów karnych zostanie anulowana dopiero po dwóch latach, a nie po roku jak dotychczas.

Kierowanie pojazdem mechanicznym wymaga od kierowców odpowiedzialno艣ci i ostro偶no艣ci zw艂aszcza przy przej艣ciach dla pieszych i strefach zamieszkania. Aby nie zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu ruchu pieszych oraz kierowców dostosujmy odpowiedni膮 pr臋dko艣膰 - w ten sposób unikniemy potr膮ce艅, st艂uczek oraz innych katastrof drogowych.

Prowadzenie pojazdu po spo偶yciu alkoholu mo偶e nie tylko prowadzi膰 do otrzymania wysokiego mandatu, ale przede wszystkim zagra偶a bezpiecze艅stwu kieruj膮cych innymi pojazdami, pieszych oraz nas samych. Spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrze藕wo艣ci mo偶e by膰 tragiczne w skutkach.

(4.5/5), g艂os贸w: 2
Ocena strony
« powr贸t