Blog

Co zrobić w przypadku wypadku we Włoszech

Redaktor

Co zrobić w razie wypadku samochodowego we Włoszech

W razie wypadku samochodowego we Włoszech sposób postępowania w tej sytuacji różni się w zależności od powagi zdarzenia. Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, istnieje kilka środków ostrożności, o których musisz wiedzieć.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą odpowiedzialną, czy ofiarą, musisz zachować spokój i udokumentować incydent tak, jak to się stało. Zgłoszenie wypadku drogowego z innym

pojazdem jest wymagane przez prawo, tak jak obowiązkowe jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej. Jeśli spowodowałeś wypadek we Włoszech, masz trzy dni na zgłoszenie go.

Jeżeli doszło do poważnych uszkodzeń pojazdów i / lub ludzi, należy natychmiast wezwać policję i nie ruszać pojazdów do czasu przybycia władz.

Jeśli jest to drobny wypadek drogowy, pojazdy należy przesunąć tak, aby nie przeszkadzały w ruchu. Przed przestawieniem pojazdów warto zrobić zdjęcia.

Należy powiedzieć, że we Włoszech pojazdem można prowadzić tylko wtedy, gdy posiada się prawo jazdy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Prawo jazdy jest przyznawane tylko wtedy, gdy jesteś w posiadaniu ubezpieczenia zatwierdzonego przez kodeks drogowy. Prawodawstwo to obejmuje każdy pojazd silnikowy nieporuszający się po szynach.

Zawarcie polisy ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie możliwe szkody spowodowane przez kierowcę.

 

Wypadki drogowe: zbieranie informacji i formularz

W momencie podpisywania ubezpieczenia kierowcy zazwyczaj otrzymują „przyjazne formularze zgłoszeń wypadków. Formularze są łatwo dostępne online i zdecydowanie zaleca się wypełnienie formularza natychmiast po każdym wypadku drogowym.

Formularze te służą przyśpieszeniu procedur zwrotu kosztów w przypadku drobnych wypadków, ale są również doskonałym przewodnikiem po zebraniu informacji, które posłużą później do uzyskania odszkodowania.

Jeśli zostanie uzgodnione z innymi kierowcami biorącymi udział w wypadku, co do warunków wypadku i usterek, po wypełnieniu formularza wszystkie strony będą musiały go podpisać. Jeśli uzgodnienie winy nie jest możliwe, wypełnienie formularza jest nadal ważne, ponieważ zawiera szczegółowe informacje o wydarzeniach związanych z wypadkiem.

W razie wypadku samochodowego we Włoszech należy koniecznie starać się zachować kontrolę i zrozumieć, jak doszło do tych wydarzeń, oraz mieć na tyle jasności, aby zebrać jak najwięcej informacji w danej chwili, gdy pamięć jest wciąż świeża.

 

Formularz musi zawierać:

- data i miejsce wypadku (nazwa ulicy i najbliższy numer ulicy, jeśli jest to możliwe);

- dane pojazdu (nr tablic rejestracyjnych i typ pojazdu / pojazdów);

- nazwy firm ubezpieczeniowych zajmujących się pojazdami, numery polis i dane kontaktowe;

- rodzaj ochrony ubezpieczeniowej (jeśli posiadasz dodatkową gwarancję pokrycia szkód materialnych);

- dane kierowcy (w tym dane dotyczące prawa jazdy);

- obecność szkód materialnych w przedmiotowych pojazdach;

- obecność szkód materialnych w innych pojazdach lub przedmiotach;

- obecność jakichkolwiek świadków, niezależnie od tego, czy są to pasażerowie danych pojazdów, czy też są to obce osoby, których numery telefonów również muszą być zapisane, aby właściwe władze mogły się z nimi skontaktować;

- okoliczności wypadku 

- graficzne przedstawienie wypadku, aby spróbować wyjaśnić za pomocą rysunku, co się stało. Użyj strzałek, aby wskazać kierunki jazdy i punkty uderzenia między pojazdami.

Jeśli formularz zostanie podpisany przez wszystkich zaangażowanych kierowców, agencje ubezpieczeniowe będą mogły przyspieszyć rozpatrywanie roszczenia, a także zapewni, że zawarte w nim dane nie zostaną zweryfikowane ani zakwestionowane.

Kierowcy muszą przekazać kopię swojej agencji ubezpieczeniowej, która oceni zakres szkody i zwrot kosztów. Jeśli nie było żadnych obrażeń, procedura jest prosta i szybka.

Wszelkie roszczenia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej muszą zawierać nazwiska i dane kontaktowe świadków, jeśli mają one zastosowanie. Nie jest to szczegół, którego nie można lekceważyć, ponieważ ubezpieczyciel może odmówić zapłaty, jeśli ma wystarczające dowody (tj. zeznania świadków). 

 

Wypadki drogowe: kiedy zaangażować policję

Konieczne jest zwrócenie się o pomoc policji w przypadku obrażeń, możliwej odpowiedzialności karnej kierowcy lub gdy w grę wchodzi duża liczba pojazdów. Należy również powiadomić władze, jeśli w wyniku wypadku drogowego powstają poważne problemy w ruchu drogowym, bez względu na to, jak drobne.

Obecność policji zapewnia, że ​​poszkodowani mają pomoc, że pojazdy są zabezpieczone, a dokumenty kierowcy są w porządku.

(0/5), głosów: 0
Ocena strony
« powrót