Blog

Piktogram

Czy można cofać na drodze jednokierunkowej?

Redaktor

Kiedy absolutnie nie można cofać na drodze jednokierunkowej

Zasady cofania określa ustawa z 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zwłaszcza art. 23 ust. 2. Jednoznacznie jest w nim zapisane, że cofanie absolutnie jest zabronione w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

W tunelu, na moście oraz wiadukcie zakaz cofania wynika z ograniczonej szerokości tych budowli drogowych, ominięcie cofającego pojazdu nie zawsze jest możliwe. W rezultacie cofanie może doprowadzić do całkowitego wstrzymania ruchu lub w skrajnych wypadkach do złamania barierek i wypadnięcia  pojazdu poza obszar wiaduktu czy mostu. 

Zakaz cofania na autostradach i drogach ekspresowych podyktowany jest przede wszystkim dużą prędkością, z jaką poruszają się samochody. Przy prędkości ponad 100 km/h trudno jest nagle wykonać manewr omijania lub hamowania w sytuacji, kiedy niespodziewanie pojawi się cofający pojazd.

Taki manewr stwarzałby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla innych uczestników ruchu drogowego, może być również przyczyną groźnego wypadku lub karambolu.

Ta kwestia nie budzi żadnych wątpliwości i dla wszystkich jest zrozumiała. A co w sytuacji cofania na drodze jednokierunkowej?

Cofanie na drodze jednokierunkowej

Cofanie na drodze jednokierunkowej wywołuje wiele wątpliwości, nawet u doświadczonych kierowców. Aby rozwiać te wątpliwości, warto przytoczyć odpowiedni zapis z ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nakazuje kierowcy:

"przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu

i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

  1. a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia

bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

  1. b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności

w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie

pomoc innej osoby."

Zapis ten nie zabrania cofać na drodze jednokierunkowej, a więc wykonanie manewru cofania jest dozwolone. Nie ma też ograniczeń dotyczących odległości, na jakich można wykonać manewr cofania.

Jak to wygląda w praktyce?

Art. 23 ust. 2 jednoznacznie zabrania cofania w tunelu, na moście wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wykonać manewr cofania na jezdni jednokierunkowej. Przepisy tego nie zabraniają, ale nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. Co to oznacza?

Przede wszystkim musisz pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa wszystkim pojazdom na drodze jednokierunkowej, nie możesz blokować ruchu innym użytkownikom drogi.

Czasami zdarza się, że wjedziemy na drogę jednokierunkową i przegapimy wolne miejsce na parkingu lub wjazd na posesję znajomych. W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak cofanie pojazdem na jezdni jednokierunkowej.

Nie jest to zabronione, ale musisz pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim musisz ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, nie możesz blokować jezdni ani zmuszać innych pojazdów do cofania. Jeżeli cofanie blokuje innych kierowców musisz jechać do przodu i ponownie wjechać w tą samą drogę.

Jeżeli wiesz, że na drodze jednokierunkowej będziesz chciał zaparkować lub wjechać na posesję, to po prostu jedź wolniej, jest to znacznie bezpieczniejsze niż cofanie.

Kiedy jeszcze nie można cofać?

Cofanie na drodze jednokierunkowej jest dozwolone, ale pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, która powinna uwzględniać także bezpieczeństwo innych kierowców. Z tego względu nie powinno cofać się samochodem podczas złych warunków pogodowych, które utrudniają widoczność. Zwłaszcza podczas mgły, ulewnego deszczu, śnieżycy, nadjeżdżający kierowca może zbyt późno dostrzec światła cofania.

Nie powinno cofać się także w miejscach o ograniczonej widoczności, a więc na zakrętach, w pobliżu skrzyżowań, na wzniesieniach. Cofanie w tych miejscach może zaskoczyć innych użytkowników ruchu drogowego i doprowadzić do kolizji.

Cofanie zabronione jest także od strony końca drogi jednokierunkowej, gdzie widnieje znak zakazu wjazdu. I nie ma tu znaczenia fakt, że na drodze jednokierunkowej można cofać, zakaz wjazdu jednoznacznie tego zabrania.

Nie zawsze da się uniknąć cofania na drodze jednokierunkowej, ale manewr ten musi być wykonywany z zachowaniem szczególnej ostrożności. Dzięki temu inni użytkownicy nie będą narażeni na niebezpieczeństwo, nie dojdzie do utrudnień w ruchu drogowym i kierowca nie narazi się na niepotrzebny mandat oraz punkty karne.

(5/5), głosów: 2
Ocena strony
« powrót