Blog

Piktogram

Czym różni się zakaz zatrzymywania od zakazu postoju?

Redaktor

Jak wyglądają znaki informujące o zakazie postoju i zatrzymywania?

Zarówno znak „zakaz postoju”, jak i ten informujący o zakazie zatrzymywania się należą do kategorii znaków zakazu. Zakaz postoju (B-35) to ten z czerwoną obwódką i jedną czerwoną linią ukośną zlokalizowaną na niebieskim tle. Znak zakaz zatrzymywania (B-36) jest bardzo podobny, jednak znajdziemy na nim dwie czerwone linie ukośne krzyżujące się ze sobą na niebieskim tle.

Zakaz zatrzymania oraz zakaz postoju nie dotyczy unieruchomienia pojazdu, które wynika z warunków panujących na drodze lub przepisów.

Postój a zatrzymanie pojazdu - znaczenie i różnice

Zatrzymanie to każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków panujących na drodze lub przepisów ruchu drogowego, a także unieruchomienie, które trwa więcej niż 1 minutę. Natomiast postój oznacza unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków panujących na jezdni lub z przepisów ruchu drogowego i trwa dłużej niż 1 minutę.

Widząc znak zakazujący zatrzymywania się, kierowcę obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania (chyba że wymagają tego warunki panujące na drodze czy obowiązujące przepisy). Zakaz postoju pozwala z kolei zatrzymać auto, o ile nie będzie trwało to dłużej niż 1 minutę. Postój jest zabroniony wszędzie tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania.

Upraszczając, zatrzymywanie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego i może trwać bardzo długo. Zatrzymanie pojazdu może nastąpić też np. jeśli utkniemy w korku na drodze prowadzącej do zamkniętego przejazdu kolejowego. W tym przypadku do zatrzymania zmuszają nas warunki panujące na jezdni oraz przepisy. Z kolei postój to indywidualna decyzja kierowcy.

Zakaz postoju pojazdu oraz zakaz zatrzymywania mogą zostać odwołane tabliczką T-31, T-25c oraz znakiem B-42.

zakaz postoju

 

Zakaz postoju i zatrzymywania się z dodatkowymi oznaczeniami

Problemem dla kierowców bywają strzałki, które umieszczane są pod znakami zakazu zatrzymywania się i postoju. Jak je poprawnie interpretować?

  • Strzałka w górę oznacza, że w tym miejscu rozpoczyna się strefa, w której nie można się zatrzymywać lub dokonywać postoju,
  • strzałka w dół informuje o zakończeniu strefy objętej zakazem,
  • strzałka w górę i w dół oznacza kontynuację zakazu,
  • strzałki na boki informują o stronach obowiązywania zakazu.

Znaki zakazu zatrzymywania się i postoju mogą być opatrzone również dodatkowymi tabliczkami z informacjami o czasie obowiązywania zakazu (zakaz może obowiązywać np. tylko w określone dni), o ograniczeniu czasu postoju, o obszarze obowiązywania zakazu czy o konsekwencjach wynikających z niedostosowania się do znaku.

Postój i zatrzymanie pojazdu - gdzie są zabronione?

Zatrzymania pojazdu zabrania się m.in. na przejeździe tramwajowym czy przejeździe kolejowym po obu stronach drogi, na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych oraz w odległości mniejszej niż 10 m od nich, w tunelach, na mostach i wiaduktach, na autostradzie i na drodze ekspresowej, w odległości mniejszej niż 15 m od tablicy oznaczającej przystanek, na pasie między jezdniami oraz:

  • na jezdni obok linii przerywanej, która wyznacza krawędź jezdni,
  • na jezdni i poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
  • na jezdni wzdłuż linii ciągłej, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię.

Postój z kolei zabroniony jest m.in. w miejscach, w których powoduje utrudnienie ruchu (np. w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd innym pojazdom), w miejscu utrudniającym dostęp do innego, prawidłowo zaparkowanego pojazdu, na autostradach i drogach ekspresowych oraz przed i za przejazdem kolejowym.

Złamanie zakazu zatrzymywania się lub naruszenie zakazu postoju może skutkować mandatem.

Postój pojazdu spowodowany awarią - obowiązki kierowcy

Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z powodu uszkodzenia czy ze względu na awarię, musi być odpowiednio oznakowane, szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych, a także pozostałych drogach o nawierzchni twardej, w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym. Postój pojazdu należy odpowiednio sygnalizować.

Jak ostrzec innych uczestników ruchu? Poprzez:

  • umieszczenie za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego (trójkąt powinien zostać umieszczony w odpowiedniej odległości od miejsca unieruchomienia pojazdu),
  • włączenie świateł awaryjnych pojazdu (jeżeli nie jest on wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne).

Dokładne informacje o tym, gdzie i w jaki sposób sygnalizować postój spowodowany awarią, znajdziemy w przepisach Prawa o ruchu drogowym, w artykule 50.

umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego na jezdni

 

Zatrzymanie lub postój pojazdu - jak zrobić to poprawnie?

Zatrzymanie lub postój pojazdu w dozwolonym miejscu są możliwe, gdy będą widoczne z dostatecznej odległości dla innych kierujących, nie będą powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i nie będą go utrudniały.

Unieruchomienie samochodu powinno odbywać się jak najbliżej krawędzi i równolegle do jezdni, a poza obszarem zabudowanym - poza jezdnią. Jeżeli pojazd zostanie unieruchomiony na chodniku, musimy pozostawić minimum 1,5 m szerokości, aby umożliwić bezproblemowe przejście pieszym. 

W celu unieruchomienia pojazdu należy wyłączyć silnik, zamknąć okna i drzwi, zaciągnąć hamulec ręczny i wyjąć kluczyki ze stacyjki. Pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem czy naruszenie warunków zatrzymania lub postoju może skutkować mandatem.

(5/5), głosów: 1
Ocena strony
« powrót