Blog

Piktogram

Jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku drogowego?

Redaktor

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ocena stanu osoby poszkodowanej

Ustawienie trójkąta ostrzegawczego na miejscu zdarzenia.

 

Jeżeli jesteśmy świadkami wypadku, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W tym celu, bez względu na to, czy jesteśmy na terenie zabudowanym, czy obszarze niezabudowanym, należy pamiętać o włączeniu świateł awaryjnych i zaciągnięciu hamulca ręcznego. Włączenie świateł awaryjnych - to uniwersalny sygnał ostrzegający inne pojazdy o potencjalnym zagrożeniu.

Następnie, o ile to bezpieczne i możliwe, przesuwamy nasz pojazd tak, aby nie stanowił przeszkody dla ruchu drogowego i nie zagrażał innym uczestnikom ruchu. Najlepiej, aby stał po stronie rozbitego samochodu przed miejscem zdarzenia.

Pamiętaj o założeniu kamizelki odblaskowej i zabraniu ze sobą apteczki pierwszej pomocy. Na drodze ekspresowej czy autostradzie, a także w przypadku słabej widoczności, powinniśmy ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od miejsca zdarzenia.

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku, powinniśmy wezwać służby ratunkowe, przekazując im jak najwięcej szczegółów na temat zdarzenia, w tym liczbę poszkodowanych, ich stan i miejsce wypadku. Pamiętajmy, że poprawne zabezpieczenie miejsca zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla skutecznej pomocy i uniknięcia dalszych wypadków.

Kiedy miejsce wypadku jest już odpowiednio zabezpieczone, możemy przystąpić do oceny stanu osoby poszkodowanej. Pamiętajmy jednak, że nasze działania muszą być zgodne z zasadami pierwszej pomocy.

Przede wszystkim sprawdzamy obecność oddechu - czy osoba oddycha i czy klatka piersiowa wykonuje ruchy. Jeżeli nie, a osoba nie reaguje na bodźce, nie ma zewnętrznych znaków życia, takich jak puls czy reakcje na zadawane pytania, możemy mieć do czynienia z zatrzymaniem akcji serca wtedy musimy jak najszybciej wezwać pogotowie i rozpocząć resuscytację.

Jeśli jednak poszkodowany jest przytomny to zostaw go w zastanej pozycji - podczas wypadków drogowych często dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa dlatego jeśli nie ma konieczności, to nie przemieszczaj osoby poszkodowanej.

Wszystkie te czynności powinniśmy wykonać mając na uwadze nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników zdarzenia.

Co dzieje się w sytuacji nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku?

Światła awaryjne w obszarze zabudowanym.

 

Prawo w Polsce wyraźnie określa, że osoba, która jest świadkiem wypadku, jest zobowiązana do udzielenia pomocy poszkodowanym. Nieudzielenie pomocy jest karalne i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi, zarówno w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności, jak i pozbawienia wolności.

Przy tym, należy pamiętać, że pomocy powinniśmy udzielić w ramach swoich umiejętności i możliwości, dbając o własne bezpieczeństwo. Nie oznacza to, że musimy podejmować działania, które mogą zaszkodzić poszkodowanemu lub nam samym.

Powinniśmy wezwać profesjonalną pomoc medyczną i służby ratunkowe, a do czasu ich przybycia starać się zapewnić poszkodowanym bezpieczeństwo i stabilizować ich stan.

Brak interwencji i pomocy może nie tylko narazić poszkodowanych na dalsze uszczerbki na zdrowiu czy nawet śmierć, ale również jest działaniem niezgodnym z zasadami społeczeństwa opartego na współczuciu i wzajemnej pomocy.

Bez względu na okoliczności, powinniśmy zawsze starać się pomagać innym w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadki drogowe.

Postępowanie na miejscu wypadku – pomoc poszkodowanym

Zatrzymanie akcji serca - ofiara wypadku

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku i ocenie stanu osób poszkodowanych, powinniśmy wezwać pogotowie ratunkowe. Przekazując informacje o wypadku, powinniśmy podać liczbę poszkodowanych, ich stan, oraz miejsce zdarzenia. Jeżeli na miejscu są inni świadkowie zdarzenia, powinniśmy poprosić ich o pomoc.

Należy pamiętać, że w sytuacji wypadku drogowego, kluczowe jest wezwanie pomocy medycznej, ale także straży pożarnej, która może pomóc w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Nie powinniśmy też zapominać o zachowaniu zimnej krwi, aby nie spowodować paniki wśród osób poszkodowanych i innych świadków wypadku.

Spowodowanie kolizji – policja czy opis zdarzenia wypadku?

Jeżeli dojdzie do kolizji drogowej, której jesteśmy sprawcą, naszym obowiązkiem jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu odpowiednim służbom. W praktyce oznacza to, że powinniśmy zadzwonić na numer 112 i dokładnie opisać sytuację.

To służby odpowiedzialne za reagowanie na tego typu zdarzenia zdecydują, czy na miejsce wysłać policję czy też straż pożarną w zależności od skali zdarzenia.

W przypadku mniej poważnych kolizji, kiedy nie ma osób poszkodowanych, wystarczy sporządzenie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Jednakże nawet w takiej sytuacji, zawsze warto zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ustawić trójkąt ostrzegawczy, aby uniknąć dodatkowych niebezpieczeństw na drodze.

Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem, ucieczka z miejsca wypadku jest przestępstwem. Nawet jeśli jesteśmy sprawcą, powinniśmy zawsze postąpić zgodnie z prawem, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, jeśli to konieczne, i prawidłowo zgłosić zdarzenie do odpowiednich służb.

(5/5), głosów: 1
Ocena strony
« powrót