Blog

Jazda bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC to już nie problem

Redaktor


Poświęć chwilę na przeczytanie tego artykułu aby zdobyć więcej informacji na temat nowelizacji ustawy. Dowiesz się kiedy dokumenty są niezbędne, jakie informacje sam możesz znaleźć w CEPiK oraz co zrobić gdy w sytuacji gdy nie masz dokumentów przydarzy Ci się stłuczka drogowa.

Jazda bez dokumentów?

Dzięki uprzejmości Ministerstwa Cyfryzacji pierwszego października zaczęła działać uchwalona 4 czerwca nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, dzięki której nie trzeba będzie wozić przy sobie dowodów rejestracyjnych i polis OC. Oczywiście fakt, że nie musisz mieć ich przy sobie, nie oznacza zniesienia obowiązku ich posiadania.

Pamiętaj również, że do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jedynie policja ma natychmiastowy dostęp, w sytuacji gdy Straż Miejska odholuje Twój samochód, aby go odebrać, musisz okazać niezbędne dokumenty samochodowe.

Policja z komputerem

Od teraz, dzięki zamontowanych w radiowozach komputerach, policjanci sprawdzać będą dane kontrolowanych pojazdów bezpośrednio w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W przypadku stwierdzenia niespełniania przez samochód wymogów środowiskowych, zagrażaniu porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu drogowego, dowód rejestracyjny nadal może być zatrzymany, co zostanie odnotowane elektronicznie, a kierowca wciąż otrzyma pokwitowanie. Zwrot zatrzymanego dowodu może odnotować tak organ wydający (np. urząd miasta), jak i dowolna jednostka organu zatrzymującego.

Kontrolujący może zadać pytanie o miejsce przechowywania lub osobę przechowującą dowód. Prosta odpowiedź, jak w firmie lub w domu w zupełności wtedy wystarczy. Oczywiście fakt cyfryzacji nie wpłynie na częstotliwość kontroli drogowych, co zostało już zapowiedziane przez policję.

infografika prawkotesty.pl

Kiedy trzeba mieć dokumenty?

Fakt zmian w przepisach nie oznacza, że możemy schować dowody na dno szafy i zupełnie o nich zapomnieć. Nadal wymagany będzie w stacjach kontroli pojazdów, wyjazdach zagranicznych i podczas sprzedaży auta.

Posiadacze samochodów zarejestrowanych za granicą także zobowiązani są do posiadania ich przy sobie. Dotyczy to zarówno OC, jak i dowodu rejestracyjnego.

Kara za brak prawa jazdy?

Nowelizacja nie objęła tego dokumentu. Za brak prawa jazdy wciąż grozi mandat w wysokości 50 złotych.

Czy można samemu sprawdzić dane pojazdu?

Każdy obywatel może samodzielnie sprawdzić w bazie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) takie dane jak:

  • wszystkie dane naszego samochodu (zakładka “Mój pojazd”)
  • ilość punktów karnych (na obywatel.gov.pl)
  • stan techniczny autobusu (również na obywatel.gov.pl)

Stłuczka z kierowcą, który nie ma dokumentów

W przypadku kolizji niezagrażającej zdrowiu lub życiu jej uczestników, osoba odpowiedzialna nadal jest zobowiązana udzielić wszelkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania informacji poszkodowanemu (np. numer polisy OC), z wykluczeniem zdjęć dowodu osobistego.

Jeśli nie ma pewności co do wiarygodności danych, mając numer rejestracyjny samochodu, możemy sprawdzić numer jego polisy czy nazwę zakładu ubezpieczającego, wchodząc na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Otrzymać tam można dane dotyczące ważności polisy, jej numer, markę samochodu oraz adres i nazwę ubezpieczyciela. W przypadku dalszych wątpliwości pozostaje wezwanie odpowiednich służb.

Nigdy nie wyrażaj zgody na fotografowanie swojego dowodu osobistego, nie udostępniaj go również drugiej osobie celem wykonania jego kopii ksero. Wykonanie takiego zdjęcia wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, na przykład zaciągnięciem na Ciebie różnych zobowiązań finansowych. Nie przechowuj również zdjęć dowodu oraz OC w swoim telefonie, w przypadku zgubienia komórki również możesz się narazić na wiele problemów.

Podsumowanie

Od pierwszego października nie trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Nie zwalnia to w żadnym razie z posiadania dowodów i opłacania składek. Nie dotyczy to samochodów zarejestrowanych za granicą - ich kierowcy nadal muszą mieć przy sobie owe dokumenty. Zmiany nie objęły także prawa jazdy, za brak którego wciąż grozi mandat. Dane kontrolowanych pojazdów będą sprawdzane bezpośrednio w bazie CEPiK. Ewentualne zatrzymanie dowodów będzie odnotowywane elektronicznie, choć nadal wystawiane będą pokwitowania. Dane swojego pojazdu można sprawdzić samodzielnie w bazie CEPiK. W przypadku stłuczki, dysponując numerem rejestracyjnym sprawcy, można zweryfikować ważność jego polisy na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

(5/5), głosów: 2
Ocena strony
« powrót