Blog

Ograniczone zaufanie

Redaktor

Czym jest zasada ograniczonego zaufania?

Zasada ograniczonego zaufania powinna być stosowana w chwilach kiedy widzimy, że inny uczestnik ruchu zachowuje się w sposób nietypowy. Oznacza to, że prowadząc samochód, musimy kierować się nie tylko przepisami, ale także intuicją i sprawną oceną bieżącej sytuacji.

Jakie okoliczności wskazują na zachowanie szczególnej ostrożności?

Trzeba pamiętać, że zasada ograniczonego zaufania tyczy się szczególnych sytuacji. Nie można zakładać, że żaden uczestnik ruchu nie przestrzega przepisów. Powinniśmy ograniczyć zaufanie gdy inni uczestnicy wyraźnie nie stosują się do zasad bezpiecznego poruszania się po drodze lub kiedy okoliczności wymagają od nas większego skupienia.

Szczególna ostrożność wobec pieszych

Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w takich miejscach jak: przejścia dla pieszych, okolice dworców, ulice z wąskimi chodnikami itp. W tych miejscach ruch pieszych jest wzmożony i łatwiej o niebezpieczną sytuację. Kierowca powinien uważać także w okolicach szkół i przedszkoli - wtedy ważna jest ocena całokształtu zachowania dzieci.

Często na utratę zaufania może wpłynąć dziwne zachowanie lub cechy osobiste pieszego. Najczęściej do takich osób zaliczają się osoby nietrzeźwe, których zachowanie wskazuje na ograniczoną samokontrolę. Również osoby w podeszłym wieku nie zawsze zważają na swoje zachowanie w ruchu drogowym, np. rozmawiają, stojąc bardzo blisko krawężnika lub stoją jedną nogą na chodniku a drugą na jezdni.

Jeśli widzimy, że samochód na pasie obok zwalnia, a my nie widzimy dlaczego, należy założyć, że chce on ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Na zachowanie większej ostrożności w okolicy przejść dla pieszych wskazuje również korek na przeciwległym pasie, który ogranicza pole widzenia. Musimy spodziewać się, że pieszy może wejść na pasy w każdej chwili.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że piesi, choć nie zawsze przestrzegają przepisów ruchu drogowego, są niechronieni karoserią pojazdu. Dlatego czasem lepiej ściągnąć nogę z gazu i uniknąć nieszczęśliwego wypadku.

piesi

Szczególna ostrożność wobec drugiego kierowcy

Zasadę ograniczonego zaufania stosujemy nie tylko wobec pieszych, ale również wobec innych kierowców na drodze. Do najbardziej niebezpiecznych sytuacji należy wymuszanie pierwszeństwa. Widząc samochód nadjeżdżający z drogi podporządkowanej, który nie zwalnia, trzeba założyć, że osoba znajdująca się w tym samochodzie nie zatrzyma się i wtargnie na drogę z pierwszeństwem.

Zawsze zachowuj bezpieczną odległość, jadąc za innym samochodem, ponieważ kierowca w każdym momencie może wykonać manewr, którego się nie spodziewasz. Jeśli jego zachowanie jest nietypowe, np. jedzie wężykiem lub zapomniał wyłączyć kierunkowskazu, jest to sygnał do zwiększenia ostrożności.

Doprowadź do niskiej prędkości pojazdu, widząc, że inny kierowca wyjeżdża z prostopadłego miejsca parkingowego. Zwolnienie tempa jazdy w tej sytuacji może okazać się kluczowe, gdy kierujący pojazdem nas nie widzi.

Co mówi prawo o ruchu drogowym

W Prawie o ruchu drogowym istnieje zapis definiujący zasadę ograniczonego zaufania.

Art. 4 [Zasada ograniczonego zaufania (zasada względnej ufności)]

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Podsumowanie

Powyższe sytuacje to tylko kilka z wielu przykładów. Ruch uliczny codziennie wymaga od kierowców i pieszych nie tylko przestrzegania przepisów, ale także wyczucia i zdroworozsądkowości. Na co dzień spotykamy się z różnymi sytuacjami, i czasami sztywne przestrzeganie zasad nie wchodzi w grę. Trzeba jednak pamiętać, że zasada ograniczonego zaufania służy zwiększeniu bezpieczeństwa tylko w wyjątkowych przypadkach.

samochody na ulicy

(5/5), głosów: 2
Ocena strony
« powrót