Blog

Przewożenie dzieci w samochodzie

Redaktor

Bezpieczeństwo osób podróżujących pojazdami jest kwestią kluczową. Producenci aut prześcigają się we wprowadzaniu coraz to nowszych i skuteczniejszych sposobów ochrony życia i zdrowia kierowcy i pasażerów. Dzieci, jako osoby szczególnie narażone na skutki wypadków, powinny być dodatkowo chronione. Z tego powodu w przepisach o ruchu drogowym znajdują się zapisy mówiące o tym, w jaki sposób najmłodsi powinni być przewożeni w samochodach oraz jakie kryteria powinien spełniać bezpieczny fotelik.

Śpiące dziecko w foteliku samochodowym

Dzieci do 150 cm wzrostu

W nieobowiązujących już przepisach, kryteriami wyznaczającymi, czy dziecko powinno korzystać z fotelika samochodowego, były wzrost i wiek malucha. Dziecko przewożone poza fotelikiem musiało mieć skończone 12 lat lub mierzyć 150 cm.

Od 2017 roku kluczowym parametrem jest tylko wzrost. Przepis ten obowiązuje do osiągnięcia pełnoletności, chyba że wyżej wymieniony wzrost zostanie osiągnięty wcześniej. Dodatkowo dzieci do 3 lat nie można wozić w pojazdach niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa oraz bez fotelika samochodowego lub innego urządzenia podtrzymującego.

Przewożenie maluchów w foteliku na przednim siedzeniu

Należy pamiętać, że przewożenie dziecka mierzącego mniej niż 150 cm poza fotelikiem lub innym urządzeniem podtrzymującym na przednim siedzeniu samochodu jest niedozwolone. Zabroniony jest także transport malucha w foteliku, który zamocowany jest tyłem do kierunku jazdy, o ile poduszka powietrzna pasażera jest aktywna.

Jak wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera

Przewożąc malucha w foteliku bezpieczeństwa na przednim siedzeniu tyłem do kierunku jazdy należy pamiętać o wyłączeniu poduszki powietrznej pasażera. Dezaktywacja poduszki jest bardzo prosta i wymaga jedynie odnalezienia pokrętła, które steruje zachowaniem poduszki powietrznej. W niektórych modelach aut wyłącznik ten znajduje się w bocznej ściance tablicy rozdzielczej po stronie pasażera, w innych umiejscowiony jest on w okolicach schowka lub kolumny kierowniczej.

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera ukryty w schowku

W samochodach nie posiadających pokrętła włączającego i wyłączającego, poduszka powietrzna zawsze będzie aktywna. W takim przypadku przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu jest surowo wzbronione. Niestosowanie się do tego przepisu naraża malucha na utratę życia i zdrowia.

Przewożenie dziecka w foteliku na tylnym siedzeniu

Dzieci podróżujące na tylnym siedzeniu, o ile nie przekroczyły wskazanego przez ustawodawcę wzrostu, muszą znajdować się w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym.

Jazda z trójką dzieci na tylnym siedzeniu

Wyjątkiem od przytoczonego wyżej przepisu jest sytuacja, gdy na tylnym siedzeniu chcemy umieścić trójkę dzieci, a nasze auto nie jest przystosowany do pomieszczenia trzech fotelików. Ustawodawca stwierdza, że w takiej sytuacji dziecko, które ukończyło 3 rok życia, może podróżować poza fotelikiem, o ile:

  • będzie ono przypięte pasami bezpieczeństwa
  • będzie podróżować pomiędzy dwójką innych dzieci przewożonych w fotelikach.

Przewożenie dziecka poza fotelikiem

W ustawie Prawo o ruchu drogowym znajdują się zapisy, które w niektórych przypadkach zwalniają z obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach lub innych urządzeniach podtrzymujących, jeżeli:

  • dziecko posiada zwolnienie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, wystawione przez lekarza o przeciwwskazaniu do przewożenia w fotelikach bezpieczeństwa
  • dziecko osiągnęło wzrost 135 cm, ale ze względu na masę i wzrost dziecka nie sposób jest dobranie fotelika zgodnego z warunkami określonymi w ustawie
  • transport malucha odbywa się taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej, straży miejskiej lub gminnej.

We wszystkich tych przypadkach dziecko musi być przewożone na tylnym siedzeniu pojazdu.

Idealny fotelik dla malucha

Foteliki samochodowe lub inne urządzenia podtrzymujące muszą spełniać dwa kryteria wymienione przez organ ustawodawczy:

  • powinny być dostosowane do wzrostu i masy dziecka
  • powinny spełniać warunki techniczne określone w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ

Foteliki powinny być montowane w sposób zalecanny przez producenta, który określa zakres bezpiecznego stosowania urządzenia. Niestosowanie się do zaleceń wytwórcy urządzenia może skutkować utratą zdrowia lub życia.

Kary za niestosowanie się do przepisów

Przypominamy, że za przewożenie dziecka w pojeździe:

  • poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci,
  • w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera,

grozi mandat karny w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.

(5/5), głosów: 4
Ocena strony
« powrót