Blog

Pytania o czterokołowiec - Czego można spodziewać się na egzaminie?

Redaktor

Pytania o czterokołowce występują w puli pytań egzaminu na prawo jazdy. Warto zawczasu przyswoić sobie wiedzę z tego zakresu, by nie dać się zaskoczyć na egzaminie państwowym.

Przepisy prawa

W pierwszej kolejności należy uzmysłowić sobie, co to jest czterokołowiec. Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym czterokołowiec to:

pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
      a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
      b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

Quad jest przykładem czterokołowca lekkiego

Dodatkowo przepisy podają, jakie cechy powinien mieć czterokołowiec definiowany jako lekki.

czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Warto zapamiętać przytoczone tutaj definicje, ponieważ przepisy zawarte zarówno w Kodeksie Drogowym oraz w Ustawie o Kierujących Pojazdami często się do nich odnoszą.

Która kategoria uprawnia do kierowania czterokołowcem lekkim?

Wbrew powszechnej opinii czterokołowcem lekkim nie można poruszać się bez ważnego prawa jazdy. Młodzi kierowcy chcący poruszać się po drogach tego typem pojazdu muszą uzyskać uprawnienia kategorii AM. Posiadacze prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D lub T mogą śmiało zasiąść za sterami tego pojazdu.

Dziecko uczące się jeździć na quadzie

Czy prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki?

Inaczej ma się sprawa z czterokołowcem innym niż lekki o masie do 400 lub 550 kg. Prowadzenie tego pojazdu wymaga posiadania prawa jazdy kategorii B1. Tylko z tą kategorią bez obaw możemy jeździć takimi pojazdami. Posiadacze uprawnień innych kategorii muszą przystąpić do egzaminu i ukończyć go wynikiem pozytywnym, chcąc wyruszyć w trasę na tego typu pojazdem samochodowym.

Poruszanie się po drogach publicznych

Jakie pojazdy można wyprzedzać czterokołowcem na drodze ze znakiem zakazu wyprzedzania B-25?

Znak B-25 dotyczy wyprzedzania wszelkiego rodzaju pojazdów silnikowych wielośladowych. Oznacza to, że jedynie motory, motorowery, wózki ręczne i rowery mogą zostać wyprzedzone. Wyprzedzenie np. motoru z wózkiem bocznym może skończyć się ukaraniem mandatem i punktami karnymi.

Czy na drodze oznaczonej znakiem D-7 (droga ekspresowa) lub D-9 (autostrada) możesz poruszać się czterokołowcem lekkim lub innym niż lekki?

Nie. Drogą ekspresową lub autostradą mogą poruszać się tylko pojazdy samochodowe z wyłączeniem czterokołowców. Budowa i właściwości tych pojazdów powodują, że wyjazd nimi na drogę ekspresową, byłoby posunięciem wysoce nieroztropnym, powodującym realne zagrożenie dla zdrowia i życia kierowcy i pasażerów.

Wjazd quadem na autostradę jest surowo wzbroniony

Czy kierując czterokołowcem masz prawo przewozić dziecko w wieku do 6 lat?

Dzieci do lat 7 mogą być przewożone tego typu pojazdami samochodowymi z prędkością nie większą niż 40 km/h. W strefie zamieszkania, oznaczonej znakiem D-40, prędkość pojazdu nie może przekroczyć 20 km/h.

Fizyka jazdy

Jak będziesz przeciwdziałać sile odśrodkowej podczas skręcania czterokołowcem w prawo?

Wykonywanie skrętów w lewo lub w prawo przy większych prędkościach może stanowić nie lada problem. Przed przystąpieniem manewru należy zwolnić i przenieść ciężar ciała na tę samą stronę co zakręt. Przykładowo skręcając w prawo dobrze jest zaprzeć się lewą nogą o podnóżek i delikatnie wychylić w prawo.

Co jest niewskazane podczas jazdy czterokołowcem w zakręcie?

Zakręty należy pokonywać ze stałą prędkością dostosowaną do warunków jazdy. Nie jest wskazane nagłe otwieranie ani zamykanie przepustnicy.

Jaką pozycję ciała powinieneś utrzymywać w czasie podjazdu czterokołowcem na wzniesienie?

Wjazd na wzniesienie oraz zjazd z niego czterokołowcem wymaga dużych umiejętności. Podczas jazdy należy starać się utrzymać prosty tor jazdy prostopadły do wzniesienia. Wjeżdżać na wzniesienia należy w pozycji stojącej i pochylić się do przodu. Zmienia się wtedy środek ciężkości pojazdu, dzięki czemu można uniknąć niebezpiecznego upadku.

Jaką pozycję ciała powinieneś utrzymywać w czasie zjeżdżania czterokołowcem ze wzniesienia?

Podczas zjeżdżania należy przyjąć pozycję siedzącą i wychylić się do tyłu. Używaj zawsze dwóch hamulców i staraj się nie wykonywać gwałtownych zakrętów podczas zjazdów.

Badania techniczne

Właściciel każdego pojazdu samochodowego, w tym czterokołowca, powinien poddać go okresowemu badaniu technicznemu. Badanie należy powtarzać regularnie co rok.

Stacja kontroli pojazdów

W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne czterokołowego pojazdu samochodowego o masie własnej 500 kg?

Dodatkowe badania techniczne wykonywane są, gdy:

  • czterokołowiec zostanie na nie skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego
  • pojazd zostanie skierowany przez starostę lub na wniosek właściciela pojazdu
  • przeprowadzono taką modyfikację konstrukcji lub wymieniono elementy, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
  • przeprowadzono naprawę wynikającą ze szkody istotnej.

Sprawdź swoją wiedzę

Wszystkich chętnych zapraszamy do przetestowania swojej wiedzy i wykonanie testu na prawo jazdy kategorii AM i B1. Podzielcie się swoimi osiągnięciami w komentarzach.

(4.5/5), głosów: 4
Ocena strony
« powrót