Blog

Rodzaje skrzyżowań

Redaktor

Na sam początek przypomnijmy sobie, czym dokładnie jest skrzyżowanie. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 2. pkt. 10 skrzyżowanie to "przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną".

Jakie wyróżniamy typy skrzyżowań?

Skrzyżowania, pierwszeństwo przejazdu i znaki drogowe

Rodzaje skrzyżowań jakie spotkamy:

 • Skrzyżowanie w kształcie litery T,
 • Skrzyżowanie w kształcie liter Y - inaczej rozwidlenie,
 • Skrzyżowanie w kształcie litery X,
 • Skrzyżowanie o ruchu okrężnym - inaczej rondo.

Hierarchia sygnalizacyjna

Na skrzyżowaniu zastosowanie mają, według następującej kolejności:

 1. Sygnały dawane przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym tj. policję,
 2. sygnały świetlne,
 3. znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu,
 4. ustawowe normy regulujące pierwszeństwo.

Mając w głowie podstawy, przejdźmy do opisu poszczególnych typów skrzyżowań.

Rodzaje skrzyżowań

 • Skrzyżowanie równorzędne. Jest to skrzyżowanie, w którym nie określono pierwszeństwa przejazdu na przykład przez znaki drogowe czy sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Jeżeli skręcamy w lewo, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi skręcającemu w prawo oraz pojazdowi nadjeżdżającemu z naprzeciwka. Wyjątkiem są pojazdy uprzywilejowane - one mają zawsze pierwszeństwo przejazdu bez względu na to, z której strony nadjeżdżają.
 • Skrzyżowanie bezkolizyjne. To skrzyżowanie, w którym zmiana kierunku jazdy obywa się w sposób bezkolizyjny. Do ruchu bezkolizyjnego zaliczamy stosowanie sygnalizacji fazowej, czyli wjazd dozwolony jest tylko z jednego kierunku jazdy oraz stosowanie kierunkowskazu.
 • Skrzyżowanie nierównorzędne. To skrzyżowania, gdzie o pierwszeństwie przejazdu pojazdów na drodze decydują znaki.
 • Skrzyżowanie o ruchu kierowanym. Są to skrzyżowania, gdzie pierwszeństwo przejazdu uwarunkowane jest przez sygnalizację świetlną.
 • Skrzyżowanie typu rondo. Jeśli chodzi o ten typ skrzyżowania, pierwszeństwo na rondzie uwarunkowane jest od oznakowania dróg. Jeśli przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym (rondo) znajdują się znaki C-12, traktujemy je jako skrzyżowanie dróg równorzędnych. W przypadku, gdy przed rondem widnieją ponadto znaki A - 7, traktujemy skrzyżowanie jako drogę pierwszeństwem.

 

Mimo że są to odgórnie przyjęte zasady, zawsze bądź czujny i wykazuj podejście "ograniczonego zaufania". Nim wjedziesz na skrzyżowanie, upewnij się, że inna osoba w wyniku nieuwagi nie łamie powyższych reguł. W przeciwnym razie, mimo że będziesz miał pierwszeństwo przejazdy może dojść do kolizji nie z Twojej winy. Mamy nadzieję, że to drobne przypomnienie zasad ułatwi i uprzyjemni każdą Twoją trasę, a co ważniejsze zapewni Ci i innym uczestnikom ruchu drogowego maksimum bezpieczeństwa.

(5/5), głosów: 1
Ocena strony
« powrót