Blog

Piktogram

W jakich krajach obowiązuje ruch lewostronny?

Redaktor

Ruch lewostronny - definicja i historia

Ruch lewostronny, określający jazdę po lewej stronie drogi, ma swoje korzenie w dalekiej przeszłości, sięgającej średniowiecza. Tradycyjnie wierzy się, że taka organizacja ruchu wynikała z potrzeby samoobrony. Jeźdźcy, którzy w większości byli praworęczni, preferowali lewą stronę drogi, aby mieć wolną prawą rękę do walki, co pozwalało im skuteczniej używać broni, takiej jak miecze czy lance, przeciwko nadjeżdżającym z przeciwka osobom.

Z czasem, gdy pojawiły się pierwsze formy zorganizowanego transportu konnego, zwłaszcza w erze powozów ciągniętych przez konie, utrzymanie ruchu po lewej stronie stało się bardziej funkcjonalne. Kierowcy bryczek siedzieli na tylnym lewym siedzeniu, co umożliwiało im lepszą widoczność nadjeżdżających z przeciwka pojazdów i ułatwiało ocenę odległości między nimi a nadjeżdżającymi przeszkodami.

W Wielkiej Brytanii pierwsze prawo formalizujące lewostronny ruch pojawiło się w 1756 roku, a praktyka ta była już wówczas dobrze ugruntowana. Rozprzestrzenianie się lewostronnego ruchu drogowego na inne części świata często było wynikiem ekspansji kolonialnej Imperium Brytyjskiego. Przepisy te były wprowadzane na wszystkich kontynentach, od Ameryki Północnej po Australię, często pozostając w mocy długo po uzyskaniu niepodległości przez te kraje.

Lewostronny ruch był również szeroko stosowany na terytoriach kontrolowanych przez Japonię, co wynikało z lokalnych tradycji i technik walki samurajów, którzy również preferowali lewą stronę drogi. Japonia, podobnie jak Wielka Brytania, zachowała te zasady do dzisiaj, co świadczy o głębokiej historycznej tradycji oraz kulturowym przywiązaniu do utrwalonych norm ruchu drogowego.Brytyjskie imperium ruchu lewostronnego

Imperium Brytyjskie odegrało kluczową rolę w rozprzestrzenianiu lewostronnego ruchu drogowego. Przepisy te zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii w początku XVII wieku i z biegiem czasu były implementowane na różnych terytoriach kolonialnych. To historyczne dziedzictwo przetrwało do dzisiaj w wielu krajach Wspólnoty Narodów oraz terytoriach zależnych, takich jak wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Zasady ruchu lewostronnego, które obowiązuję w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego w niektórych państwach obowiązuje ruch lewostronny?

Decyzja o przestrzeganiu lewostronnego ruchu drogowego często wynika z historycznych uwarunkowań, jak kolonialne wpływy brytyjskie czy japońskie. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak zmiana przepisów ruchu drogowego na Szwecji w 1967 roku z lewostronnego na prawostronny, pokazuje, że zmiana ta może być wynikiem politycznych, ekonomicznych lub praktycznych konsideracji, takich jak konieczność dostosowania się do ruchu w sąsiednich krajach.

Ruch lewostronny - kraje, w których obowiązuje

Ruch lewostronny, choć mniej powszechny niż jego prawostronny odpowiednik, jest normą w wielu krajach świata. Obowiązuje głównie w tych miejscach, które historycznie były związane z Imperium Brytyjskim. Do najbardziej znaczących państw, gdzie kierowcy trzymają się lewej strony drogi, należą Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Indie, a także kilka krajów w regionie Karaibów i Afryki, takich jak RPA czy Kenia. Ponadto, niektóre kraje Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Tajlandia, Indonezja, Malezja oraz Japonia, również przestrzegają tej zasady.

Z kolei ruch lewostronny obowiązuje także w Japonii, choć nie była nigdy częścią żadnego imperium kolonialnego, przyjęła lewostronny ruch jako wynik wewnętrznych decyzji historycznych i technologicznych. Ruchem lewostronnym kierują się także mieszkańcy niektórych terytoriów zależnych, takich jak Falklandy czy Wyspy Dziewicze. Wspólnym mianownikiem dla wielu z tych miejsc jest ich kolonialna przeszłość pod brytyjskim panowaniem, co zapoczątkowało trwałą tradycję zasad ruchu lewostronnego. Zasada ruchu lewostronnego opiera się na przekonaniu, że kierowanie pojazdem lewą stroną drogi zwiększa bezpieczeństwo, gdyż większość ludzi, będąc praworęczna, ma lepszą kontrolę i widoczność działając prawą dłonią.

Dlaczego w Japonii jest ruch lewostronny?

Japonia jest jednym z najbardziej znaczących przykładów krajów, w których obowiązuje ruch lewostronny, a przyczyny tego zjawiska sięgają głęboko w historię kraju. Choć istnieją różne teorie wyjaśniające, dlaczego Japonia przyjęła ruch lewostronny, jedna z najczęściej przytaczanych wiąże się z tradycją samurajów. Samurajowie, przechodząc obok siebie, wolą mieć miecz po lewej stronie, aby unikać przypadkowego zahaczenia o siebie lub niepotrzebnego konfliktu. Dzięki temu poruszanie się po lewej stronie drogi umożliwiało im łatwiejsze i bezpieczniejsze przejście obok siebie na wąskich japońskich ścieżkach.

Dodatkowo, w okresie Meiji (koniec XIX wieku), kiedy Japonia zaczęła importować technologię kolejową, zdecydowano się na przyjęcie brytyjskich specyfikacji technicznych, w tym ruchu lewostronnego na kolei. Decyzja ta miała długotrwałe konsekwencje, ponieważ zasady ruchu kolejowego przekształciły się także w zasady ruchu drogowego.

Tym samym, ruch lewostronny w Japonii jest wynikiem zarówno historycznych tradycji kulturowych, jak i praktycznych decyzji politycznych i technologicznych związanych z adaptacją zagranicznych technologii i systemów. Pomimo globalnej dominacji ruchu prawostronnego, Japonia pozostała wierna swoim tradycjom, co jest widoczne w codziennym życiu i organizacji transportu w tym kraju.

Przedstawienie ruchu lewostronnego na anglojęzycznych terytoriach.

Czy w Chinach jest ruch prawostronny?

W odróżnieniu od Japonii, Chiny przestrzegają zasady ruchu prawostronnego. Decyzja ta była wynikiem długiego procesu dostosowywania się do standardów międzynarodowych oraz potrzeby ułatwienia komunikacji i transportu między Chinami a ich głównymi handlowymi i politycznymi partnerami.

Ruch lewostronny w Europie – gdzie obowiązuje?

W Europie ruch lewostronny jest stosowany głównie w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. W przeszłości, lewostronny ruch był również obowiązujący w terytoriach Austriackiego zaboru, ale te zasady zostały zmienione na początku XX wieku. W Szwecji, ruch lewostronny obowiązywał do roku 1967, kiedy to przeprowadzono "Dagen H" (Dzień H), przestawiając ruch na prawostronny.

Ruch prawostronny - co mówią przepisy?

Przepisy dotyczące ruchu prawostronnego są jasno określone w kodeksach drogowych większości krajów. W przypadku ruchu prawostronnego, pojazdy poruszają się po prawej stronie drogi, a kierowca siedzi po lewej stronie pojazdu, co pozwala na lepszą kontrolę i widoczność. Na drogach wprowadzono ruch prawostronny, aby ułatwić przepływ ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo. Piesi powinni poruszać się w pobliżu lewej krawędzi jezdni, co umożliwia im obserwowanie nadjeżdżających pojazdów. W przypadku ruchu prawostronnego zasady te mają na celu minimalizowanie ryzyka kolizji i zapewnienie płynności ruchu na drogach.