Blog

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące? Jest projekt zmian do ustawy

Redaktor

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h skutkujezatrzymaniem prawo jazdy. Przepis ten, obowiązujący od 2015 roku, zdołał zyskać swoich zwolenników jak i przeciwników. Początkiem stycznia pojawił się projekt zmiany ustawy Prawo o Ruchu Drogowym opracowany przez senatorów. Ma on dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i załatać luki prawne w ustawie.

Kiedy stracimy uprawnienia na 3 miesiące?

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, policjant zatrzymujący nas za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym jest bezwzględnie zobowiązany do zatrzymania prawo jazdy za pokwitowaniem. Ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków w związku z tym wykroczeniem. Funkcjonariusz nie może odstąpić od nałożenia tej kary nawet wtedy, gdy kierujący pojazdem jedzie do szpitala z osobą poszkodowaną.

Radiowóz na sygnale

Aby uniknąć surowej sankcji za przekroczenie prędkości, kierowcy jadący do szpitali prosili o asystę policji.

Obecnie możliwe jest także powoływanie się na stan wyższej konieczności, ale trzeba udowodnić przed samorządowym kolegium odwoławczym, że taki stan faktycznie wystąpił. Działać tak można jedynie po tym, jak policja zabierze nam prawo jazdy, a starosta wyda decyzję o zawieszeniu uprawnień.

Co przyniesie nowelizacja przepisów?

W Sejmie posłowie w pierwszym czytaniu przyjęli projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo o Ruchu Drogowym opracowany przez Senatorów. Zakłada on, iż osoba, która kierując się stanem wyższej konieczności i przekroczy prędkość w terenie zabudowany o 50 km/h nie będzie musiała obawiać się zabrania prawo jazdy. Senatorowie tym samych chcą dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016.

Trybunał orzekł, że przepis o bezwzględnej utracie prawo jazdy (na 3 lub 6 miesięcy) jest niekonstytucyjny. Ponadto stwierdził, że zagrożenie życia lub zdrowia powinno mieć charakter bezpośredni i aktualny, czyli musi mieć miejsce w trakcie jazdy z nadmierną prędkością. Trybunał Konstytucyjny podał trzy przykłady takich zdarzeń:

  • przewożenie do szpitala osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia,
  • przewożenie kobiety ciężarnej, u której rozpoczęła się akcja porodowa, do szpitala,
  • przejazd lekarza do osoby, która znajduje się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Według projektu funkcjonariusz policji będzie mógł podjąć decyzję o odstąpieniu od nałożenia kary, jeżeli kierowca wykaże, że działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu życiu lub zdrowiu człowieka. W przypadku rejestracji pojazdu przez fotoradar, decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy podejmie starosta.

Jak zachowa się policjant po nowelizacji przepisów

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Starosta będzie zobligowany do wydania decyzji o przedmiocie zatrzymania prawo jazdy do 14 dni od daty otrzymania informacji o tym fakcie. Ma to ograniczyć dolegliwości związane z zatrzymaniem prawa jazdy w sytuacji, gdy powstał spór co do tego, czy kierujący pojazdem faktycznie znajdował się w stanie wyższej konieczności.

Nowy przepis polem do nadużyć?

Mimo iż jest to jedynie projekt i jeszcze trochę czasu minie nim wejdzie on w życie, już podzielił on społeczeństwo.

Wielu kierowców odetchnie z pewnością z ulgą. Nie będą musieli martwić się o utratę prawo jazdy, nawet na krótki okres, jeżeli będą jechać z ciężarną żoną do szpital z dużą prędkością w terenie zabudowanym.

Część osób obawia się jednak nadużyć ze strony tych, którzy złamanie przepisów, tłumaczyć będą wyższą koniecznością. Otwartą kwestią jest sposób udowodnienia, że szybka jazda ma związek z ratowaniem zdrowia lub życia. Niepokoi również to, czy policjanci nie będą bardziej podatni na korupcję lub naciski ze strony kierowców.

Nie tylko za szybką jazdę

Dodatkowo, poza przepisami dotyczącymi zatrzymania prawo jazdy, zapis o wyższej konieczności został przewidziany także dla kierowców przewożących nieprzepisową liczbę pasażerów w pojeździe.

(5/5), głosów: 1
Ocena strony
« powrót