Blog

Co nowego czeka nas po 4 czerwca 2018 roku - Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

Redaktor

W czerwcu 2018 roku w życie wchodzi nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym. Zmiany będą dotyczyć zarówno młodych kierowców jak i osób posiadających prawo jazdy od lat. Spora nowości czeka kierowców, którzy swoje pierwsze prawo jazdy odbiorą po 4 czerwca. Co czeka nas początkiem czerwca? Jak bardzo nowe przepisy wpłyną na użytkowników dróg? Czy zmieni się limit punktów karnych?

Młodzi kierowcy a Prawo o ruchu drogowym po 4 czerwca 2018 roku

Przyszli kierowcy mają coraz mniej czasu na uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B przed wejściem w życie nowych obostrzeń. Od dnia 4 czerwca 2018 roku osoby odbierające prawo jazdy będą musiały liczyć się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów?

Dodatkowe kursy i szkolenia

Maty poślizgowe - szkolenie praktyczneJedną ze zmian, jakie wprowadza nowelizacja przepisów jest udział kierowcy w obowiązkowym teoretycznym kursie doszkalającym oraz w obowiązkowym szkoleniu praktycznym.

Teoretyczne kursy doszkalające będą prowadzone przez Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Kierowców. Głównymi zagadnieniami będą:

  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz czynniki na nie wpływające,
  • problematyka wypadków drogowych,
  • psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Czas trwania kursu to 2 godziny.

Obowiązkowe szkolenia praktyczne organizowane będą przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Zajęcia praktyczne będą trwały 1 godzinę, podczas której kierowcy pokazane zostaną niebezpieczeństwa związane z nadmierną prędkością oraz prędkością niedostosowaną do warunków panujących na drodze.

Udział w kursie i szkoleniu będzie obowiązkowy i odpłatny. Młody kierowca musi liczyć się z wydatkiem 100 zł za kurs doszkalający i 200 zł za szkolenie praktyczne. Obie formy doszkalania trzeba będzie zaliczyć między 4 a 8 tygodniem od odebrania prawo jazdy.

Okres próbny dla świeżo upieczonych kierowców

Okres próbny będzie trwał dwa lata i liczony będzie od dnia otrzymania prawa jazdy. W tym czasie kierowca nie będzie mógł popełnić więcej niż dwóch wykroczeń potwierdzonych mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku, gdy w okresie próbnym młody kierowca popełni dwa wykroczenia, starosta będzie mógł wydać decyzję o przedłużeniu okresu próbnego na kolejne 2 lata.

Dodatkową karą będzie wysłanie kierowcy na kurs reedukacyjny z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz badania psychologiczne.

Trzy wykroczenia drogowe lub przestępstwo drogowe popełnione w okresie powoduje cofnięcie przez starostę uprawnień do kierowania pojazdem.

Ograniczenia prędkości

Zdobywający doświadczenie kierowcy przez pierwsze 8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy liczyć się muszą z dodatkowymi limitami prędkości:

  • 50 km/h w obszarze zabudowanym,
  • 80 km/h poza obszarem zabudowanym,
  • 100 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych i autostradach.

Zielony listek

Młody kierowcaMłody kierowca przez pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego będzie zobowiązany umieścić z przodu i tyłu pojazdu, którym się porusza, specjalną naklejkę. Będzie to zielony liść klonowy na białym tle. Dotyczyć to będzie zarówno pojazdów będących własnością kierowcy jak i pojazdów pożyczonych.

Zakaz podejmowania pracy związanej z prowadzeniem pojazdów przez 8 miesięcy

Wszyscy młodzi adepci sztuki prowadzenia pojazdu muszą odłożyć plany o pracy zarobkowej w charakterze kierowcy na 8 miesięcy. Znowelizowane przepisy zabraniają podejmowania zatrudnienia polegającego na prowadzeniu pojazdów wyszczególnionych w prawie jazdy kategorii B. Zakaz ten dotyczy również osób posiadających własną działalność gospodarczą.

Punkty karne po 4 czerwca 2018 roku

Punkty karne są odwieczną zmorą kierowców. Otrzymacie w ciągu roku 24 punktów skutkuje obecnie utratą uprawnień. Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany w tej dziedzinie. W jaki sposób można kasować punkty? Jaki jest maksymalny ich limit? Gdzie można sprawdzić swoje punkty?

Kasowanie punktów karnych

Najważniejszą zmianą dotyczącą punktów karnych jest brak możliwości ich zredukowania. Do tej pory osoba posiadająca prawo jazdy od 12 miesięcy mogła zredukować ich ilość o 6 biorąc udział w sześciogodzinnym odpłatnym kursie organizowanym przez lokalny WORD. Takie szkolenie można było odbyć raz na pół roku.

Od połowy 2018 roku możliwość ta zostaje zniesiona. Kierowcy, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych, zostaną skierowani na kurs reedukacyjny i badania psychologiczne.

Kurs reedukacyjny i badania psychologiczne to sposób na zbicie punktów

Szkolenie teoretyczneKurs reedukacyjny trwać będzie 4 dni robocze (28 h). Za kurs zapłaci osoba na niego skierowana. Liczyć się należy z wydatkiem rzędu 500 zł.

Kurs reedukacyjny trzeba będzie odbyć w ciągu miesiąca od otrzymania skierowania, a do 6 tygodni dostarczyć do starostwa zaświadczenie o jego ukończeniu wraz z dowodem uiszczenia opłaty administracyjnej. Gdy któryś z tych warunków nie zostanie spełniony starosta cofa uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Po odbyciu kursu ilość punktów zostanie zredukowana do zera. Istnieje jednak pewne obostrzenie. Jeżeli w ciągu 5 lat ponownie “uzbieramy” 24 punkty karne, stracimy uprawnienia do prowadzenia pojazdów i będziemy musieli przystąpić do egzaminu ponownie.

Dodatkową karą będzie skierowanie na badanie psychologiczne, które należy odbyć do miesiąca od otrzymania skierowania. Odbycie szkolenia potwierdza orzeczenie psychologiczne, które należy dostarczyć do starosty wraz z dowodem uiszczenia opłaty ewidencyjnej w terminie do 3 miesięcy.

Ile można mieć punktów karnych?

Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie. Dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż 12 miesięcy będzie to nadal 24 punkty, natomiast dla młodych kierowców 20. Do tej pory uzyskanie 24 (lub 20) punktów wiązało się z odebraniem prawa jazdy przez funkcjonariuszy.

Nowelizacja przepisów, która wejdzie w życie 4 czerwca, wprowadza obowiązkowe skierowanie na kurs reedukacyjny i badanie psychologiczne wystawiane przez starostę dla osób które przekroczą limit punktów. Po odbyciu takiego szkolenia liczba punktów ulega zredukowaniu do zera, jednak taki kierowca musi uważać, by w przeciągu 5 lat nie zdobyć 24 punktów. Takie zachowanie skutkować będzie utratą prawo jazdy.

Skierowanie na kurs reedukacyjny i badanie psychologiczne wystawiane będą również młodym kierowcom, którzy dopuścili się dwóch wykroczeń w 24 miesięcznym okresie próbnym. Dla takich kierowców dodatkową karą będzie również przedłużenie okresu próbnego o kolejne dwa lata.

Mandat karny

Nowe zasady przyznawania punktów karnych

Zasadnicze zmiany dotyczą natomiast kwestii przyznawania punktów karnych kierowcom. Naruszenie kilku różnego typu przepisów prawa o ruchu drogowym spowoduje naliczenie sumy odpowiadającej im liczby punktów karnych. Jednakże za taki sam typ wykroczenia jednorazowo będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych.

Kto może nas ukarać mandatem karnym?

Mandatem karnym ukarać nas może: Policja, Straż Miejska lub Gminna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Służba Celna, Służba Leśna.

Gdzie sprawdzić ilość punktów karnych?

Punkty karne w łatwy sposób można sprawdzić w dwóch miejscach: na komisariacie policji i przez internet logując się na swój profil zaufany. Pamiętać należy o tym, iż sprawdzić można jedynie własne punkty karne.

Więcej informacji o tym, jak można sprawdzić stan swojego konta można znaleźć na portalu obywatel.gov.pl

(4.9/5), głosów: 12
Ocena strony
« powrót