Blog

Czy niezdany egzamin na kolejną kategorię spowoduje utratę obecnie posiadanych uprawnień

Redaktor

Uzyskanie upragnionych uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii nie jest łatwe. Koszty finansowe są niemałe, a przez stres wielu kandydatów podchodzi do egzaminu kilkukrotnie. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz otrzymaniu prawa jazdy wielu adeptów sztuki jazdy zastanawia się, czy przystępując do egzaminu na kolejną kategorię nie straci już posiadanych uprawnień. W końcu przepisy ruchu drogowego są jednakowe dla wszystkich użytkowników dróg i osoba "oblewająca" teorię może być posądzona o nie dość dobrą znajomość przepisów.

Czy stracę prawo jazdy jak nie zdam teorii?

Osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii innej niż obecnie posiadana, nie mają się czego obawiać. Oblanie testu teoretycznego lub praktycznego nie będzie skutkowało sankcjami w postaci odebrania posiadanych już uprawnień. Wiąże się to z tym, że egzaminy na prowadzenie pojazdów mechanicznych są bardzo zróżnicowane. Zarówno pytania jak i część praktyczna znacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi kategoriami.

Kiedy stracimy prawo jazdy?

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów stracimy na pewno w tych trzech przypadkach.

Przekroczenie limitu punktów karnych

Po nowelizacji przepisów osoby, które otrzymała 24 punkty karne, będą musiały przymusowo udać się na kurs reedukacyjny w miesiąc od otrzymania skierowania. Niedostosowanie się do tego przepisu skutkować będzie cofnięciem uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Poradnik o bezpieczeństwie na drodze

Odbycie kursu reedukacyjnego spowoduje redukcję ilości posiadanych punktów do zera, z jednym zastrzeżeniem. Uzyskanie ponownie 24 punktów w przeciągu 5 lat będzie wiązało się z ponownym przystąpieniem do egzaminu.

Młodzi kierowcy objęci okresem próbnym, którzy dopuszczą się popełnienia dwóch wykroczeń, muszą liczyć się ze skierowaniem na kurs reedukacyjny z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na badania psychologiczne. Dodatkowo starosta będzie mógł, na drodze decyzji, przedłużyć okres próbny o kolejne 2 lata. Popełnienie trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa drogowego spowoduje cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów przez starostę. Więcej o nowych przepisach - zobacz zmiany w przepisach o ruchu drogowym 2018.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Znaczna część kierowców traci prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. W zamierzeniu surowość przepisów dotyczących tej kwestii ma działać odstraszająco na osoby chcące usiąść za kółkiem w stanie nietrzeźwości.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Zgodnie z polskim prawem funkcjonariusze policji mają obowiązek zatrzymać prawo jazdy osoby nietrzeźwej lub w stanie po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Spraw zostaje skierowana do sądu, który zadecyduje o tym czy i na jak długo cofnąć uprawnienia. Po tym okresie kierowca będzie mógł ponownie przystąpić do egzaminu.

Spowodowanie wypadku

Utrata uprawnień ma miejsce również w wyniku spowodowania wypadku, w którym zostali ranni ludzie, ktoś zginął lub straty materialne są bardzo wysokie. Funkcjonariusze policji zatrzymują prawo jazdy sprawcy i przekazują je prokuratorowi. Ten najczęściej orzeka o zatrzymaniu go do czasu wydania orzeczenia sądowego.

Wobec osób, prowadzących w stanie nietrzeźwości, które spowodowały wypadek drogowy, sąd może orzec nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Wypadek samochodowy

(5/5), głosów: 1
Ocena strony
« powrót