Blog

Za co zapłacimy więcej? Taryfikator mandatów na rok 2018

Redaktor

Wraz z nowym rokiem zaostrzeniu ulegają niektóre kary za wykroczenia przewidziane przez ustawodawcę w taryfikatorze mandatów. Sprawdź szczegóły podwyżek i dowiedz się ile przyjdzie Ci zapłacić za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Oto niektóre z przewinień oraz odpowiadające im kwoty mandatów i punktów karnych.

Zmiany w taryfikatorze 2018

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
   • do 10 km/h: do 50 zł
   • 11-20 km/h: od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
   • 21-30 km/h: od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
   • 31-40 km/h: od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
   • 41-50 km/h: od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
   • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych
  • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł i 2 punkty karne.
  • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł

Wyprzedzanie

   • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł i 10 punktów karnych
   • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł i 10 punktów karnych
   • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł i 2 punkty karne
   • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł i 3 punkty karne
   • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł i 3 punkty karne

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

   • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł i 5 punktów karnych
   • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł i 4 punkty karne
   • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł
   • Przewożenie dziecka w pojeździe:
    • poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł i 1 punkt karny
    • w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł i 1 punkt karny

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

   • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł
   • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł
   • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł i 2 punkty karne

Holowanie

   • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 250 zł
   • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
    • niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł
    • nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150 zł
    • brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł
    • niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100 zł
    • niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

   • Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł
   • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł i 5 punktów karnych
   • Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

   • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł
   • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł
   • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł

Przepisy o ruchu pieszych

   • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
    • na przejściach dla pieszych: 50 zł
    • w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł
   • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł
   • Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł
   • Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł

Włączanie się do ruchu

   • Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł i 5 punktów karnych
   • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł i 5 punktów karnych

Wymijanie, omijanie i cofanie

   • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł i 10 punktów karnych
   • Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł
   • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł i 2 punkty karne

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

   • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł
   • Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł
   • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł i 2 punkty karne

Inne wykroczenia

   • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł
   • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł
   • Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł

Warto pamiętać, że naruszenie kilku przepisów prawa o ruchu drogowym spowoduje naliczenie sumy odpowiadającej im liczby punktów karnych. Jednakże jednorazowo będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych. Więcej o zmianach w sposobie przyznawania punktów karnych przeczytacie w artykule "Co nowego czeka nas po 4 czerwca 2018 roku - Zmiany w przepisach o ruchu drogowym".

Aktualny taryfikator mandatów i aktualny taryfikator mandatów można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych - ISAP

(5/5), głosów: 2
Ocena strony
« powrót