Blog

Za co zapłacimy więcej? Taryfikator mandatów na rok 2018

Redaktor

Wraz z nowym rokiem zaostrzeniu ulegają niektóre kary za wykroczenia przewidziane przez ustawodawcę w taryfikatorze mandatów. Sprawdź szczegóły podwyżek i dowiedz się ile przyjdzie Ci zapłacić za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Oto niektóre z przewinień oraz odpowiadające im kwoty mandatów i ilości punktów karnych.

Ikonografika. Taryfikator mandatów 2018

Zmiany w taryfikatorze mandatów 2018

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
   • do 10 km/h: do 50 zł
   • 11-20 km/h: od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
   • 21-30 km/h: od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
   • 31-40 km/h: od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
   • 41-50 km/h: od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
   • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych
  • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł i 2 punkty karne.
  • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł

Wyprzedzanie

   • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł i 10 punktów karnych
   • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł i 10 punktów karnych
   • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł i 2 punkty karne
   • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł i 3 punkty karne
   • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł i 3 punkty karne

Taryfikator mandatów 2018 - Ruch pojazdów i ostrzeganie

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

   • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł i 5 punktów karnych
   • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł i 4 punkty karne
   • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł
   • Przewożenie dziecka w pojeździe:
    • poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł i 6 punktów karnych
    • w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł i 6 punktów karnych

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

   • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł
   • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł
   • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: mandat 100 zł i 2 punkty karne

Holowanie

   • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: mandat karny 250 zł
   • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
    • niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł
    • nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150 zł
    • brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł
    • niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100 zł
    • niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50 zł

Taryfikator mandatów 2018 - Poruszanie się po drogach

Autostrady i drogi ekspresowe

   • Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł
   • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł i 5 punktów karnych
   • Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

   • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł
   • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł
   • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: mandat karny 100 zł

Włączanie się do ruchu

   • Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł i 5 punktów karnych
   • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł i 5 punktów karnych

Wymijanie, omijanie i cofanie

   • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł i 10 punktów karnych
   • Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł
   • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł i 2 punkty karne

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

   • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł
   • Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł
   • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł i 2 punkty karne

Inne wykroczenia z taryfikatora mandatów 2018

   • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł
   • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł
   • Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł

Taryfikator mandatów 2018 dotyczący pieszych

Przepisy o ruchu pieszych

   • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
    • na przejściach dla pieszych: 50 zł
    • w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł
   • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł
   • Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł
   • Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł

Zmiany w taryfikatorze punktów karnych 2018

Warto pamiętać, że jednorazowo będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych za jeden typ wykroczenia. Oznacza to, że powodując wypadek drogowy, punkty karne naliczane będą jedynie za najcięższe przewinienie. Ma to zapobiegać sytuacją, gdzie kierowca karany był za wykroczenia o podobnym charakterze. W sytuacji kiedy kierowca popełni kilka przewinień różnego typu, policja nadal będzie mogła przyznać więcej niż 10 punktów. Więcej o zmianach w sposobie przyznawania punktów karnych przeczytacie w artykule"Co nowego czeka nas po 4 czerwca 2018 roku - Zmiany w przepisach o ruchu drogowym".

Aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych - ISAP

(5/5), głosów: 3
Ocena strony
« powrót