Baza pytań na prawo jazdy 2024

Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Jakiej kategorii prawo jazdy jest wymagane, gdy chcesz kierować czterokołowcem innym niż lekki? Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego? Kiedy powinieneś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego? W jaki sposób wolno Ci przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? W jaki sposób przewieziesz ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Jak przewieziesz ładunek sypki w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Jak powinieneś zabezpieczyć urządzenie, którym zamocowałeś ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? W jaki sposób powinien być umieszczony ładunek na samochodzie osobowym? Jak umieścisz bagaż w samochodzie osobowym? W jaki sposób umieścisz ładunek na przyczepie samochodu osobowego? Czego nie możesz robić kierując samochodem osobowym? Czy umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka? Który z wymienionych sposobów przewożenia gaśnicy w samochodzie osobowym jest właściwy? Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym? Jedziesz na wprost przez skrzyżowanie. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka, który zamierza skręcić w lewo? Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost? Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa autobusowi jadącemu z przeciwka na wprost? Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej? Stwierdzasz brak oddechu u dziecka. Nie masz nikogo do pomocy. Które z wymienionych działań należy podjąć? Jak zabezpieczysz krwawienie z rany przy braku jałowego opatrunku? Co należy zrobić w przypadku krwotoku z nosa? Kiedy należy założyć opatrunek uciskowy? Jak długo należy prowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia? Czym należy poprzedzić uciskanie klatki piersiowej u niemowlęcia, które zostało ułożone na stole lub podłodze? Który z objawów wskazuje na złamanie żeber u poszkodowanego zachowującego przytomność? Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego? Poszkodowany ma złamanie zamknięte kończyny dolnej i skarży się na silny ból. Czeka na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Jakie działania powinien podjąć świadek zdarzenia? Co należy zrobić w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego oraz braku oddechu u poszkodowanego w wypadku drogowym? W jakim przypadku u poszkodowanego nie zastosujesz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)? Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć ostrzegawczego sygnału dźwiękowego? Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu? Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez żadnej reakcji na zachowanie pieszego? Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Czy w tej sytuacji masz prawo ominąć przeszkodę wykorzystując część jezdni przeznaczoną dla jadących z przeciwka? Czy w tej sytuacji zmniejszenie prędkości jest uzasadnione? Czy w tej sytuacji właściwie przygotowujesz się do wymijania? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na czas przejazdu pojazdu jadącego z przeciwka? Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu? Czy w tej sytuacji, poruszając się jezdnią jednokierunkową poza obszarem zabudowanym, możesz wyprzedzać z prawej strony? Czy na tym odcinku jezdni jednokierunkowej wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? Czy w tej sytuacji, włączając się do ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?