Baza pytań na prawo jazdy 2024

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś obowiązany do zatrzymania się przed znakiem? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo? Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić? Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, przy której jest ustawiony? Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu? Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci oczekiwać na możliwość zawrócenia w obrębie pasa dzielącego jezdnie? Czy w tej sytuacji zajmujesz właściwy pas ruchu? Czy w tej sytuacji, zajmując prawy pas ruchu, będziesz mógł poprawnie wykonać skręt w lewo? Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, powinieneś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem? Czy w tej sytuacji, gdy zamierzasz jechać do Gdańska, należy zmienić pas ruchu na lewy? Czy w tej sytuacji możesz jechać na wprost dowolnym pasem ruchu, gdy w tunelu nie ma innych pojazdów? Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11m za tym znakiem drogowym? Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na pasie między jezdniami? Czy wolno Ci zaparkować pojazd w tej zatoce? Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu, jeżeli nie utrudni to ruchu innych pojazdów? Zamierzasz zmienić pas ruchu na lewy. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się tym pasem? Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w lewo? Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci zawrócić? Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci zawrócić? Czy w tej sytuacji, na autostradzie, wolno Ci kontynuować wyprzedzanie pojazdu z prawej strony ? Czy w tej sytuacji wyprzedzanie jest zabronione? Czy w tej sytuacji, rozpoczynając manewr wyprzedzania, możesz spowodować wypadek? Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić? Czy na tak oznakowanej drodze wolno Ci zawrócić? Czy wolno Ci zawrócić na widocznym odcinku drogi? Czy wolno Ci zawrócić na moście? Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu i skręcić w prawo? Zamierzasz wjechać na lewy pas ruchu. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami, które się nim poruszają? Czy masz obowiązek użyć kierunkowskazu, jeśli zamierzasz wjechać na prawy pas? Czy masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, jeśli w tej sytuacji jedziesz przy prawej krawędzi jezdni? Czy w tej sytuacji, jadąc środkowym pasem ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony? Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu, jeśli zamierzasz zmienić pas ruchu? Czy w tej sytuacji, wjeżdżając na sąsiedni pas ruchu, masz pierwszeństwo? Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze skręcić w prawo? Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić pas ruchu? Czy na tej drodze wolno Ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za Tobą nie jedzie? Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo w najbliższą jezdnię? Czy w przedstawionej sytuacji obowiązuje Cię zakaz zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie? Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć wyprzedzanie? Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić motocykl jednośladowy, jeśli kierujesz motocyklem wielośladowym? Czy w tej sytuacji, kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton, masz prawo wyprzedzić samochód osobowy? Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? Czy w tej sytuacji kierując autobusem wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeżeli nie zmusisz tym nadjeżdżającego z przeciwka do zatrzymania się? Czy w przedstawionej sytuacji umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, w którym masz obowiązek zatrzymania się? Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania? Czy na drodze za tym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd na czas do 1 minuty?