Baza pytań na prawo jazdy 2023

Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić pas ruchu? Czy na tej drodze wolno Ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za Tobą nie jedzie? Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo w najbliższą jezdnię? Czy w przedstawionej sytuacji obowiązuje Cię zakaz zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie? Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć wyprzedzanie? Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić motocykl jednośladowy, jeśli kierujesz motocyklem wielośladowym? Czy w tej sytuacji, kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton, masz prawo wyprzedzić samochód osobowy? Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? Czy w tej sytuacji kierując autobusem wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy? Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeżeli nie zmusisz tym nadjeżdżającego z przeciwka do zatrzymania się? Czy w przedstawionej sytuacji umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, w którym masz obowiązek zatrzymania się? Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania? Czy na drodze za tym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd na czas do 1 minuty? Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić wyłącznie w lewo? Czy w tej sytuacji wolno Ci jechać pojazdem z włączonymi światłami przeciwmgłowymi? Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszego? Czy za tym znakiem masz prawo zatrzymać samochód osobowy kołami jednego boku na chodniku? Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut ? Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? Czy masz prawo zatrzymać pojazd na widocznym moście w celu wysadzenia pasażerów? Czy masz prawo zatrzymać pojazd bezpośrednio za tym przejściem dla pieszych? Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów? Czy masz prawo zaparkować pojazd na chodniku przed tymi znakami? Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na chodniku w odległości 3 metrów od wiaty widocznego przystanku? Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych? Czy za tym znakiem masz obowiązek zająć lewy pas ruchu? Czy w sytuacji, gdy wszystkie pasy do jazdy na wprost są wolne, masz obowiązek zająć lewy pas ruchu? Czy w tej sytuacji wolno Ci pozostać na lewym pasie ruchu, gdy prawy jest wolny? Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz? Czy masz prawo zaparkować w tym miejscu na moście? Czy w tej sytuacji postąpiłeś właściwie, zmieniając pas ruchu? Czy w tej sytuacji musisz przewidywać, że zza tramwaju wyjedzie rowerzysta? Czy w tej sytuacji możesz podjąć próbę wyprzedzania rowerzysty? Czy w tej sytuacji, powstrzymanie się od wyprzedzenia rowerzysty jest prawidłowe? Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z obserwacji zachowania dzieci? Czy w tej sytuacji powinieneś zmniejszyć prędkość? Czy w tej sytuacji powinieneś oddalić się od prawej krawędzi jezdni? Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, musisz mieć stale włączony lewy kierunkowskaz, ponieważ omijasz zaparkowane pojazdy? Czy w tej sytuacji masz obowiązek wcześniej zasygnalizować, że zamierzasz zmienić pas ruchu? Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? Zamierzasz kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem. Czy powinieneś użyć kierunkowskazu? Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z użycia kierunkowskazu zanim zmienisz pas ruchu? Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, jeśli kierujesz pojazdem, który nie wykonuje odpłatnego przewozu osób na regularnych liniach? Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu? Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na widocznym skrzyżowaniu? Czy na tym skrzyżowaniu będzie Ci wolno zawrócić, gdy zapali się sygnał zielony? Czy na tej drodze wolno Ci zawracać? Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek włączyć kierunkowskaz?