Baza pytań na prawo jazdy 2024

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę? Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo - mimo podawanego sygnału - skręcić w prawo? Jaką odległość należy zachować między jadącymi kolumnami samochodów ciężarowych? Kierujesz samochodem ciężarowym. Który z wymienionych czynników jesteś zobowiązany uwzględnić, aby zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu? Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem wolno Ci zawrócić? Czy w tej sytuacji powinieneś oczekiwać, że następnym sygnałem będzie światło zielone? Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem? Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego pasa ruchu zezwala Ci na zawracanie? Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny oznacza, że podczas jazdy w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator? Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo, jeśli nie spowodujesz tym utrudnienia ruchu? Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost? Czy na tej drodze możesz spodziewać się rowerzystów nadjeżdżających z przeciwka? Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu po lewej stronie? Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się, nawet w sytuacji, gdy z żadnej ze stron nie nadjeżdża pojazd? Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza Ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem "stop"? Czy ta linia ciągła wyznacza Ci miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem "stop"? Zamierzasz zawrócić na tym skrzyżowaniu. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu? Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy po wjechaniu na jezdnię poprzeczną znaki poziome pozwalają Ci zająć pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni? Czy w tym miejscu wolno Ci skręcić w lewo i wjechać na stację paliw? Czy widoczna linia złożona z trójkątów wskazuje Ci miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa? Czy w tym miejscu możesz skręcić w lewo, na parking? Zamierzasz odpocząć. Czy w tym miejscu możesz skręcić w lewo, na parking? Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego przez Ciebie pasa ruchu? Czy w tym miejscu wolno Ci wjechać na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku? Czy w tym miejscu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, wolno Ci zmienić pas ruchu? Czy widoczny znak poziomy w kształcie trójkąta potwierdza ostrzeżenie o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na sąsiedni prawy pas ruchu? Czy widoczna poprzeczna linia przerywana wyznacza miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci zawrócić, wykorzystując widoczną po lewej stronie zatokę? Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzać samochód ciężarowy? Planujesz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka ma zamiar skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Planujesz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem z przeciwka ma zamiar jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu? Zamierzasz jechać na wprost, a motocyklista chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem, jadącym z naprzeciwka, chce skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Zostałeś właśnie wyprzedzony przez pojazd widoczny przed Tobą. Czy bezpośrednio po wyprzedzeniu wolno Ci zwiększyć prędkość? Czy w tej sytuacji, wykonując manewr omijania, masz obowiązek zatrzymać się w razie potrzeby? Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy widoczna linia wskazuje miejsce obowiązkowego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie? Czy widoczna linia wskazuje miejsce zatrzymania, które zapewnia Ci najlepszą widoczność na skrzyżowaniu? Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym linią miejscu, nawet wtedy, gdy upewniłeś się, że drogą z pierwszeństwem przejazdu nie poruszają się inne pojazdy? Czy w miejscu wyznaczonym przez widoczną linię przystankową wolno zatrzymywać się pojazdom przewożącym dzieci do szkół i przedszkoli? Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do jednego niebezpiecznego zakrętu w prawo? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o kilku niebezpiecznych zakrętach w lewo? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo?