Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tym miejscu wolno Ci wjechać na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Czy w tym miejscu wolno Ci wjechać na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku?
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość znaczenia znaków poziomych
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość i stosowanie się do znaków poziomych oddzielających pasy ruchu dla kierunków przeciwnych jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa na drodze
Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 1 Prd i § 86 ust. 4 (DZ. U. z 2003r. Nr 170)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów