Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tym miejscu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, wolno Ci zmienić pas ruchu?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wiedzy w zakresie znaku P-2 linia pojedyncza ciągła oraz ograniczeń z tym związanych
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość i stosowanie się do znaków oddzielających pasy ruchu dla tego samego kierunku ogranicza możliwość spowodowania zagrożenia lub utrudnienia ruchu na drodze
Podstawa prawna:
§ 86 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ze. zm.) w nawiązaniu do pkt 2.2.1.6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów