Baza pytań na prawo jazdy 2023

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo - mimo podawanego sygnału - skręcić w prawo? Jaką odległość należy zachować między jadącymi kolumnami samochodów ciężarowych? Kierujesz samochodem ciężarowym. Który z wymienionych czynników jesteś zobowiązany uwzględnić, aby zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu? Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem wolno Ci zawrócić? Czy w tej sytuacji powinieneś oczekiwać, że następnym sygnałem będzie światło zielone? Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem? Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego pasa ruchu zezwala Ci na zawracanie? Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny oznacza, że podczas jazdy w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zezwala Ci na wjazd za sygnalizator? Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo, jeśli nie spowodujesz tym utrudnienia ruchu? Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost? Czy na tej drodze możesz spodziewać się rowerzystów nadjeżdżających z przeciwka? Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu po lewej stronie? Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza Ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem "stop"? Czy ta linia ciągła wyznacza Ci miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem "stop"? Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy po wjechaniu na jezdnię poprzeczną znaki poziome pozwalają Ci zająć pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni? Czy widoczna linia złożona z trójkątów wskazuje Ci miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa? Czy w tym miejscu wolno Ci wjechać na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku? Czy w tym miejscu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, wolno Ci zmienić pas ruchu? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci zawrócić, wykorzystując widoczną po lewej stronie zatokę? Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzać samochód ciężarowy? Zostałeś właśnie wyprzedzony przez pojazd widoczny przed Tobą. Czy bezpośrednio po wyprzedzeniu wolno Ci zwiększyć prędkość? Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w miejscu wyznaczonym przez widoczną linię przystankową wolno zatrzymywać się pojazdom przewożącym dzieci do szkół i przedszkoli? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do jednego niebezpiecznego zakrętu w prawo? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o kilku niebezpiecznych zakrętach w lewo? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo? Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone przy pomocy znaków drogowych? Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie? Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych? Kierujesz pojazdem z prędkością 30 km/h. Czy w tej sytuacji powinieneś zatrzymać pojazd przed sygnalizatorem? Czy gdy prowadzisz w stanie pobudzenia emocjonalnego, to maleje Twoja zdolność koncentracji uwagi? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Czy umieszczony na tablicy znak ostrzega Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo? Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną? Czy tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory, lub w półzapory? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w półzapory? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o poprzecznej nierówności jezdni? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o nierównościach na drodze, występujących na odcinku 1,2 km za znakiem? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? Czy umieszczona pod znakiem ostrzegawczym widocznym na zdjęciu tabliczka, wskazuje jego odległość od miejsca niebezpiecznego? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zwężeniu jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wlocie drogi z prawej strony?