Baza pytań na prawo jazdy

Zamierzasz zawrócić na tym skrzyżowaniu. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(4/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P-8b strzałka kierunkowa do skręcania oraz ograniczeń z tym związanych
Związek z bezpieczeństwem: Brak wiedzy o znaczeniu znaku poziomego P-8b może powodować utrudnienie ruchu pojazdów
Podstawa prawna:
§ 87 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów