Baza pytań na prawo jazdy

Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy po wjechaniu na jezdnię poprzeczną znaki poziome pozwalają Ci zająć pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(5/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P3 linia jednostronnie przekraczalna oraz ograniczeń z tym związanych
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość znaczenia znaków wyznaczających pasy ruchu, umożliwiających zmianę tych pasów usprawnia przejazd
Podstawa prawna:
§ 86 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów