Baza pytań na prawo jazdy

Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym linią miejscu, nawet wtedy, gdy upewniłeś się, że drogą z pierwszeństwem przejazdu nie poruszają się inne pojazdy?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop oraz ograniczeń z tym związanych
Związek z bezpieczeństwem: Brak znajomości wiedzy o znaczeniu znaku poziomego P12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop oraz ograniczeń z tym związanych może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić
Podstawa prawna:
§ 89 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów