Baza pytań na prawo jazdy

Czy widoczna linia wskazuje miejsce zatrzymania, które zapewnia Ci najlepszą widoczność na skrzyżowaniu?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P12 oraz ograniczeń z tym związanych
Związek z bezpieczeństwem: Brak wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P12 oraz ograniczeń z tym związanych może spowodować bezpośrednie zagrożenie ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić
Podstawa prawna:
§ 89 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w związku z pkt 4.2.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów