Baza pytań na prawo jazdy

Czy widoczna linia wskazuje miejsce obowiązkowego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(5/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P12 oraz ograniczeń z tym związanych
Związek z bezpieczeństwem: Brak znajomości wiedzy o ograniczeniach wynikających ze znaczenia znaku poziomego P12 może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub ruch ten utrudnić
Podstawa prawna:
§ 89 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w odniesieniu do § 21 ust. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia.

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów