Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(5/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość zasad dotyczących omijania w przypadkach szczególnych
Związek z bezpieczeństwem: Konfrontacja, której skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
Podstawa prawna:
art. 58 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów