Baza pytań na prawo jazdy 2024

Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? Czy wtej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność? Czy wyjeżdżając z zatoki, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności? Czy w tej sytuacji jesteś zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności? Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy wyprzedzając ten pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy zbliżając się do miejsca postoju tak oznakowanego pojazdu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać pojazd? Czy w tej sytuacji powinieneś liczyć się z wtargnięciem pieszego na jezdnię? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wykonania manewru wyprzedzania? Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym? Zamierzasz wjechać do bramy. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym? Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi? Czy jadąc na wprost, masz obowiązek jechać powoli? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, aby umożliwić przejazd osobie niepełnosprawnej? Czy w tej sytuacji masz prawo powoli kontynuować jazdę, uważając na pieszych? W tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę? Czy wolno Ci wysiąść z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? Czy wolno Ci otworzyć drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? Czy w tej sytuacji, zostawiając drzwi otwarte, spowodujesz utrudnienie parkowania innym kierującym? Czy w tej sytuacji wolno Ci opuścić miejsce zdarzenia, bo uznałeś, że sprawca wypadku udzieli pomocy poszkodowanemu? Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg? Wiesz, że wkrótce na miejsce zdarzenia przybędą służby ratunkowe. Czy powinieneś nakłaniać sprawcę, aby zawiózł poszkodowanego do szpitala? Czy w tej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy, w pierwszej kolejności powinieneś określić miejsce zdarzenia? Czy zbliżając się do widocznego przejazdu, masz obowiązek upewnić się, że w czasie, gdy będziesz przez niego przejeżdżał, nie nadjedzie pociąg? Czy w sytuacji, kiedy zapory kolejowe są podniesione masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pociąg? Czy widząc ludzi w płonącym samochodzie, masz obowiązek, jeśli jest to możliwe, udzielić im pierwszej pomocy i wezwać straż pożarną? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? Czy po ruszeniu pojazdu znajdującego się przed Tobą wolno Ci przejechać przez widoczny przejazd bez ponownego zatrzymania się? Czy wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli półzapory zostały całkowicie podniesione, a sygnał czerwony jeszcze nie został wyłączony? Czy w tej sytuacji, pamiętając o własnym bezpieczeństwie, powinieneś ewakuować poszkodowanego z dymiącego samochodu? Czy w tej sytuacji, mając zamiar jechać w lewo za przejazdem kolejowym, możesz kontynuować jazdę? Czy w tej sytuacji masz prawo odjechać i pozostawić leżącą osobę bez pomocy? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, udzielić niezbędnej pomocy i powiadomić służby ratunkowe? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wjechać na widoczny przejazd kolejowy, jeżeli czerwone światło już zgasło, ale półzapory nie zostały jeszcze całkowicie podniesione? Czy w tej sytuacji, gdy jadą za Tobą inne pojazdy, masz prawo ostrożnie ominąć leżącego i oddalić się? Czy wolno Ci wjechać na widoczny przejazd bezpośrednio po przejechaniu pociągu, niezależnie od wyświetlanego sygnału? Czy wolno Ci wjechać na widoczny przejazd bezpośrednio po podniesieniu zapór kolejowych bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg? Czy masz obowiązek zatrzymać się i zainteresować tą osobą?