Baza pytań na prawo jazdy

Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego? Poszkodowany ma złamanie zamknięte kończyny dolnej i skarży się na silny ból. Czeka na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Jakie działania powinien podjąć świadek zdarzenia? Co należy zrobić w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego oraz braku oddechu u poszkodowanego w wypadku drogowym? W jakim przypadku u poszkodowanego nie zastosujesz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)? Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć ostrzegawczego sygnału dźwiękowego? Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu? Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez żadnej reakcji na zachowanie pieszego? Poruszasz się drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji należy podjąć natychmiastową próbę zatrzymania? Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się? Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w prawo? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Czy w tej sytuacji masz prawo ominąć przeszkodę wykorzystując część jezdni przeznaczoną dla jadących z przeciwka? Czy w tej sytuacji zmniejszenie prędkości jest uzasadnione? Czy w tej sytuacji właściwie przygotowujesz się do wymijania? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na czas przejazdu pojazdu jadącego z przeciwka? Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu? Czy na tak oznakowanej jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania? Czy w tej sytuacji, poruszając się jezdnią jednokierunkową poza obszarem zabudowanym, możesz wyprzedzać z prawej strony? Czy na tym odcinku jezdni jednokierunkowej wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty? Czy zbliżając się do przejścia dla pieszych masz obowiązek obserwować jego otoczenie? Czy w tej sytuacji, włączając się do ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? Czy wtej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność? Czy wyjeżdżając z zatoki, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności? Czy w tej sytuacji jesteś zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności? Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy wyprzedzając ten pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy zbliżając się do miejsca postoju tak oznakowanego pojazdu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać pojazd? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Jedziesz z prędkością 50 km/h. Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejścia dla pieszych zmniejszysz prędkość? Czy w tej sytuacji powinieneś liczyć się z wtargnięciem pieszego na jezdnię? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wykonania manewru wyprzedzania? Czy przejeżdżając przez chodnik, masz obowiązek jechać powoli? Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?