Baza pytań na prawo jazdy

Jaką odległość należy zachować między jadącymi kolumnami samochodów ciężarowych?

Kategoria: C
Zakres: specjalistyczny
Wartość punktowa: 3
Zaznacz poprawną odpowiedź
Nie mniejszą niż 800 metrów.
Nie mniejszą niż 500 metrów.
Nie mniejszą niż 200 metrów.
(4.7/5), głosów: 3
Ocena strony
Tematyka pytania: Warunki utrzymywania bezpiecznego odstępu pomiędzy kolumnami sam.ciężarowych innych niż poj. uprzywilejowanie i pojazdy podległe MON
Związek z bezpieczeństwem: Niewlaściwy odstęp - zagrożenie
Podstawa prawna:
Art 32 ust..2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów