Baza pytań na prawo jazdy 2023

Czy w przedstawionej sytuacji należy spodziewać się utrudnień ruchu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do wyznaczonego na drodze przejścia dla pieszych? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu na drodze szczególnie często uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do stromego podjazdu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o drodze pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej? Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając na pobocze, powinieneś zrobić to ostrożnie i znacznie zmniejszyć prędkość? Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie? Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni? Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu? Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze? Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni? Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od wyprzedzanego rowerzysty? Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami? Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzać? Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia? Czy umieszczona pod tym znakiem zakazu tabliczka określa długość odcinka jezdni, na którym zakaz ten obowiązuje? Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu? Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania? Czy w przedstawionej sytuacji w obszarze zabudowanym, masz obowiązek zmniejszyć prędkość, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu? Skręcasz w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Czy masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? Czy kierując autobusem komunikacji miejskiej na obszarze zabudowanym, powinieneś upewnić się, że wyjazd z zatoki nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego? Czy kierując autobusem komunikacji miejskiej poza obszarem zabudowanym masz pierwszeństwo podczas włączania się do ruchu z przystanku? Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Czy w tej sytuacji zachowanie pieszego wymaga, abyś użył sygnału dźwiękowego? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli? Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Kierujesz pojazdem na obszarze zabudowanym. Czy w tej sytuacji użycie sygnału dźwiękowego jest zabronione? Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed zawracającym pojazdem? Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie? Czy w tej sytuacji, poza obszarem zabudowanym, dozwolone jest wyprzedzenie z prawej strony jadącego przed Tobą pojazdu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o opadach śniegu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów (korka)? Kierując motocyklem, uczestniczysz w wypadku drogowym, w którym jest ranny. Czy obowiązuje Cię zakaz usuwania pojazdu z miejsca wypadku? Czy w tej sytuacji masz obowiązek przesunąć uszkodzony motocykl na pobocze drogi? Czy w tej sytuacji masz obowiązek przesunąć na pobocze motocykl, który uległ awarii? Czy w tej sytuacji masz obowiązek przesunąć uszkodzony motocykl na pas awaryjny? Czy w tej sytuacji masz obowiązek przestawić uszkodzony motocykl na pas awaryjny? Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój uszkodzonego ciągnika rolniczego?