Baza pytań na prawo jazdy 2024

Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone przy pomocy znaków drogowych? Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie? Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych? Kierujesz pojazdem z prędkością 30 km/h. Czy w tej sytuacji powinieneś zatrzymać pojazd przed sygnalizatorem? Czy gdy prowadzisz w stanie pobudzenia emocjonalnego, to maleje Twoja zdolność koncentracji uwagi? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą? Czy umieszczony na tablicy znak ostrzega Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo? Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną? Czy tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory, lub w półzapory? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w półzapory? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o poprzecznej nierówności jezdni? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o nierównościach na drodze, występujących na odcinku 1,2 km za znakiem? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? Czy umieszczona pod znakiem ostrzegawczym widocznym na zdjęciu tabliczka, wskazuje jego odległość od miejsca niebezpiecznego? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zwężeniu jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wlocie drogi z prawej strony? Czy w przedstawionej sytuacji należy spodziewać się utrudnień ruchu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do wyznaczonego na drodze przejścia dla pieszych? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu na drodze szczególnie często uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do stromego podjazdu? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o drodze pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów? Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej? Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając na pobocze, powinieneś zrobić to ostrożnie i znacznie zmniejszyć prędkość? Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie? Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni? Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu? Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze? Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni? Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od wyprzedzanego rowerzysty? Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami? Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzać? Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia? Czy umieszczona pod tym znakiem zakazu tabliczka określa długość odcinka jezdni, na którym zakaz ten obowiązuje? Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu? Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście? Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?