Baza pytań na prawo jazdy

Czy umieszczony na tablicy znak ostrzega Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Czy umieszczony na tablicy znak ostrzega Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: O znaczenie znaku ostrzegawczego A-15 w postaci świetlnej
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość znaków ostrzegawczych - możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i § 7 ust. 6 w zw. z § 14 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów