Baza pytań na prawo jazdy

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Kategoria: A,B,C,D,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: O znaczenie znaku ostrzegawczego A-30 w postaci świetlnej
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość znaków ostrzegawczych - możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 w zw. z § 11 ust. 1 oraz § 14 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów