Baza pytań na prawo jazdy

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 3
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: O znajomość zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem B20 i tabliczką T6c.
Związek z bezpieczeństwem: Brak znajomości zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem B20 i tabliczką T6c, doprowadzić może do stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podstawa prawna:
Art. 5 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), w zw. z § 1 ust.2 pkt 2 i § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów