Baza pytań na prawo jazdy

Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?

Kategoria: B
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(4/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wpływu zmęczenia na spostrzeganie, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji i zachowanie kierującego pojazdem
Związek z bezpieczeństwem: Długotrwałe i nieprzerwane kierowanie pojazdem w stanie zmęczenia stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Podstawa prawna:
§ 1 pkt.1c załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów