Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(4/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia nietypowej sytuacji( wpadająca piłka na drogę)
Związek z bezpieczeństwem: niewłaściwa decyzja i brak przewidywania potencjalnego zagrożenia to możliwość stworzenia zagrożenia bądź utrudnienia ruchu
Podstawa prawna:
Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporządzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku. w związku z art.3.1 i ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów