Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 3
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: O wiedzę z zakresu pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu oraz umiejętność rozróżniania miejsc i okoliczności, gdzie włączanie następuje.
Związek z bezpieczeństwem: Brak wiedzy z zakresu pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu, czy też nieumiejętność rozróżniania miejsc i okoliczności, gdzie włączanie następuje - doprowadzić może do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów