Baza pytań na prawo jazdy

Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 3
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: O znajomość zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem A5.
Związek z bezpieczeństwem: Brak znajomości zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem A5, doprowadzić może do realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podstawa prawna:
art. 25 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów