Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni?
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia i stosowania znaku poziomego w postaci punktowych elementów odblaskowych
Związek z bezpieczeństwem: Brak znajomości wiedzy o znaczeniu i zakresie stosowania znaku poziomego w postaci punktowych elementów odblaskowych może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych
Podstawa prawna:
§ 85 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w związku z pkt 6.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów