Baza pytań na prawo jazdy

Czy gdy prowadzisz w stanie pobudzenia emocjonalnego, to maleje Twoja zdolność koncentracji uwagi?

Kategoria: B
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość wpływu stanu świadomości (wahań stanu emocjonalnego) na spostrzeganie, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji i zachowanie kierującego pojazdem.
Związek z bezpieczeństwem: Kierowanie pojazdem podczas silnych wahań stanu emocjonalnego, może być przyczyną stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podstawa prawna:
§ 1 pkt.1c załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów