Baza pytań na prawo jazdy

Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie?
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(4/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: O znaczenie znaku ostrzegawczego A-4 z T-5
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość znaczenia znaków ostrzegawczych zwiększa możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów