Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego przez Ciebie pasa ruchu?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(5/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość znaczenia znaków poziomych
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość znaczenia i zasad stosowania znaków poziomych jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa i porządku ruch drogowego
Podstawa prawna:
(Dz. U. z 2003 r. Nr 170) § 87 ust. 1 pkt 2, w zw. z § 85 ust. 3

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów