Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 1
Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost?
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(5/5), głosów: 1
Ocena strony
Tematyka pytania: Znajomość znaczenia znaku poziomego P-1 o podwójnej szerokości oraz ograniczeń z tym związanych
Związek z bezpieczeństwem: Znajomość i stosownie sie do znaku poziomego P-1 pozwala na podejmowanie odpowiednich decyzji i unikanie sytuacji zagrażajacych bezpieczenstwu lub porządkopwi ruchu
Podstawa prawna:
§ 86 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ze. zm.)

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów