Baza pytań na prawo jazdy

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszego?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 3
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia pieszego wychodzącego z za autobusu
Związek z bezpieczeństwem: Brak zauważenia pieszego i powstrzymania się od ruchu może doprowadzić do potrącenia pieszego
Podstawa prawna:
zał.1§ .1pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku. w związku z art.4 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów