Baza pytań na prawo jazdy

Jedziesz drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji, w razie potrzeby, należy powstrzymać się od dalszej jazdy?

Kategoria: A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Zakres: podstawowy
Wartość punktowa: 2
Zaznacz poprawną odpowiedź
TAK
NIE
(0/5), głosów: 0
Ocena strony
Tematyka pytania: O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia próby nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu
Związek z bezpieczeństwem: Brak umiejętności podjęcia właściwej decyzji i zatrzymania się pojazdu może doprowadzić do wypadku drogowego
Podstawa prawna:
art.3 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Zrób sobie przerwę i przeczytaj jeden z naszych artykułów